Bİlgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Elemanı Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Bİlgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Elemanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Bİlgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Elemanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu ile bakım ve arıza giderme işlemlerini yapan ve bilgisayar ile kontrol edilebilen, sistemler kuran nitelikli kişidir

Bİlgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Elemanı Görevleri
Bilgisayar teknolojisi iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar donanım (Hardware) ve yazılım (software)’dir. Donanım, bilgisayarların iç yapısı ile ilgili olup elektronik kısmının çalışmasını kapsar. Yazılım ise, bilgisayar programının hazırlanması ve kullanılması ile ilgilidir.

Bilgisayar Donanım Teknisyeni;
– Önceden tasarlanmış bir otomasyon sistemini kurarak tümüyle çalışır hale getirir ve bakım onarımını gerçekleştirir.
– Temel elektrik ve elektronik uygulamaları yapar.
– Teknik ve mesleki çizimler yapar.
– Temel Programlama işlemlerini yapar.
– Sayısal elektronik ve elektronik uygulamalarını yapar.
– Mikro denetleyici ile sistem kontrol uygulamaları yapar.
– Bilgisayar ortamlarının bakımını gerçekleştirir; varsa arızaları tespit ederek onarımını yapar,
– Donanım birimlerini sisteme tanıtarak en verimli şekilde çalışmasını sağlar.
– Donanım birimlerinin birbirleriyle çakışmadan verimli çalışması için en uygun donanımı seçer.
– Sistemlerin güncelleştirilmesinde gerekli olan birimlerin (bellek, sabit disk, diğer kartlar) seçimini yaparak sisteme monte eder ve çalışır hale getirilmesini sağlar,
– Bilgi işlem merkezlerinde gerekli donanımın kurulumunu gerçekleştirir ve ağ güvenliğinin sağlanması için kurulum esnasında gerekli önlemleri alır.
– İnternet bağlantısı ve ayarlarını gerçekleştirir,
– Bilgisayar ve çevre birimlerini (yazıcılar vb.) network ortamında çalıştırıp paylaşımı gerçekleştirir.
– Ölçü aletleri grubuna giren birçok cihazı kullanır ve temel arızalarını giderebilir.
– İşletim sistemlerini kurar ve kullanır,
– Yazıcıların toner, kartuş ve şeritlerini değiştirebilir,
– Devre tasarımı yapar ve gerçekleştirir,
– İhtiyaç olduğunda bilgisayar ile kontrol edilebilen projeler geliştirerek testini gerçekleştirir.

Bİlgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Elemanı Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar ve bilgisayarların çevre birimleri,
– Elektronik ölçü aletleri (gerilim ölçme, akım ölçme, direnç ölçme vb.)
– Ağ kablosu test cihazı vb. cihazlar,
– Elektronikçi tipi takımları (matkap, pense, karga burun, kablo soyacağı, çeşitli tornavidalar),
– Lehimleme aletleri,
– Lojik prop, Lojik analizör, Lojik pulser , Osilaskop, Frekansmetre, Ram test cihazı, Hdd kopyalama cihazı, fonksiyon jenaratörü, Akım izleyici (Tracer), İşaret analizörü, Temizleme aletleri (Temizleyici köpük temizleyici, temizleme fırçaları, temizleme kompresörü, temizleyici sıvı ve spreyler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Matematik ve fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
– Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,
– Sorumluluk sahibi ve dikkatli,
– Ayrıntıya dikkat edebilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Tertipli, düzenli kimseler olmaları gerekir.
Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bilgisayar Teknik Servisçileri/Bilgisayar Donanım Teknisyenleri; genellikle kapalı, temiz, bol ışıklı ve klimalı ortamlarda çalışırlar. Bilgisayar sistemleri kurulumu ve bakım-onarımında eğilme, uzanma vb. hareketleri sıklıkla yaparlar, bina içinde veya dışında, tozlu kirli ortamlarla karşılaşırlar. Çalışırken mühendisler, teknikerler, operatörler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bilgisayar Teknik Servisçileri/Bilgisayar Donanım Teknisyenleri kamu sektörüne ait bilgisayar kullanılan bütün kuruluşlarda çalışabildiği gibi, mali ve finans sektörü, iletişim sektörü vb. özel şirketlerin, bankaların bilgi işlem merkezlerinde iş bulabilirler. Kendi adlarına işyeri açabilirler. Bilgisayar satış ve teknik destek hizmeti veren firmalarda teknik servis elemanı olarak görev alabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonunda; kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücretin 1, 1,5 katı civarında ücret alınmaktadır. Deneyimi olanlarda kazanç artmaktadır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.