Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Kurum, kuruluş ve işletmelerin muhasebe ve vergi ile ilgili faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilen kişidir.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Görevleri
– Muhasebe ile ilgili tüm belgeleri bilgisayara kaydeder.
– İşyeri ile ilgili beyannameleri düzenleyerek ödenecek vergilerin tam ve zamanında ödenmesini sağlar.
– Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalar.
– Çalıştığı işyerinin stok, banka, cari, kıymetli evrak, borç ve alacaklarını takip eder.
– Firmanın diğer kurumlarla olan yazışmalarını hazırlar.
– Muhasebe paket programlarını kullanır,
– Mali tabloları düzenler,
– İşletme kuruluş-kapanış işlemlerini ve ilgili kurumlara başvuru işlemlerini takip eder,
– Muhasebeleştirme, maliyet hesaplama ve envanter işlemlerini yapar,
– Raporlama ve yedekleme işlemlerini yapar.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Tek düzen muhasebe hesap planı,
– Hesap makinesi,
– Fiş, fatura, çek, senet, diğer kıymetli evraklar
– Fotokopi makinesi,
– Faks, yazıcı, okuyucu
– Telefon,
– Diğer büro malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı olmak isteyenlerin;
– Dikkatli ve titiz çalışma alışkanlığına sahip,
– Güvenilir,
– Matematikle ilgili konularda başarılı,
– Ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatle çalışabilen,
– Kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan hoşlanan,
– İnsan ilişkilerine özen gösteren,
– Yeniliklere açık,
– Ekip çalışmasına uygun,
– İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanları genellikle büro ortamında çalışır. Temiz büro ortamlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Sürekli masa başında ve bilgisayar karşısında oturmak göz, sırt ve boyun bölgelerinde sağlık problemlerine neden olabilir.

Muhasebede kullanılan bildirge ve beyannameler günlük olduğundan vergilendirme ve diğer yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi zorunludur. Bu yüzden vergilendirme dönemlerinde iş yükü sebebiyle daha çok çalışmaları gerekebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bilgisayarlı muhasebe mesleğinin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur. Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile şirket ve işletmelerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Ülkemizde, muhasebecilik 3568 sayılı yasa ile düzenlenmiş bir meslektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlarının kazanç durumları, çalıştıkları işyerlerinin büyüklüğüne, meslek mensuplarının tecrübesi göre değişiklik arz eder. Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının kazanç durumları asgari ücret ile asgari ücretin 4 katı oranında değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.