Bilim Tarihçisi Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Bilim Tarihçisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Bilim Tarihçisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili zihinsel faaliyetlerin nasıl ortaya çıktığını, bilimsel gelişmenin geçirdiği değişik evreleri, gelişimi etkileyen etmenleri inceleyen, yapılan çalışmaların bilimin gelişmesine katkısını değerlendiren kişidir

Bilim Tarihçisi Görevleri
– Bilimin eski çağlardan beri gelişimini inceler, eski metinler, zihinsel kavramlar ve düşünceleri araştırır,
– Çeşitli dallarda bilimsel bilginin nasıl geliştiğini belgelerle ortaya çıkarır,
– Kütüphane, müze ve arşivlerde bulunan ve bu mirası belgeleyen yazma baskı eserleri inceler,
– Bilimsel aletler ve objeleri inceler,
– Belge ve görsel malzemeleri inceler,
– Bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ve popüler yayınlarda bulunur,
– Bilim ve teknoloji mirasını koruma çalışmalarına katkıda bulunur.

Bilim Tarihçisi Kullandığı Araç ve Gereçler
– Genel ofis malzemeleri,
– Bilimsel alet ve objeler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bilim Tarihçisi olmak isteyenlerin;
– Görsel ve işitsel belleği gelişmiş,
– Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
– Yazılı ve sözlü ifade gücü sahibi,
– Yönergeleri izleyebilen,
– Problem çözme yeteneğine sahip,
– Sosyal bilimlere ilgisi olan,
– Yeteneğini geliştirmeye istekli,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Değişik görüşlere ve yeniliklere açık olan,
– Rutin işlerde uzun süre çalışabilen,
– Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
– Dikkatli, titiz ve tedbirli olan,
– Araç ve ekipmanların kullanımına özen gösteren kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
İş, genellikle oturarak yapılır. Meslek elemanları çalıştıkları kurumdaki diğer çalışanlarla, öğrencilerle, gençlerle iletişimde bulunurlar. Çalışma saatleri tam gün veya yarım gün olabilir. Şehir içinde veya farklı şehirlerde seyahat etmeleri gerekebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgileri öğrenilir.
– Alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümser, tartışma ve bu bilgileri alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgi edinilir.
– Alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgiler kazanılır.
– Alanıyla ilgili ürettiği ve elde ettiği verileri raporlama ve takdim etme becerisine sahip olur.
– Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine sahip olur.
– Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilme becerisine sahip olur.
– Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
– Bir kaynak dil kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşabilme becerisi kazanır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabilirler.
– Kamu kuruluşlarında çalışabilirler.
– Büro, kütüphane, müze, muhtelif arşivlerde çalışabilirler.
– Bilim ve kültür kurumlarında (vakıflar, basın-yayın kuruluşları vb.) araştırıcı olarak görev alabilirler,

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: İşe ilk başlangıçta asgari ücret tutarında ücret verilmekte olup sorumluluk ve yetki arttıkça ücret daha da artabilmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.