Bilişim Sistemleri Mühendisi Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Bilişim Sistemleri Mühendisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Bilişim Sistemleri Mühendisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Sistem yaklaşımı ile her türlü işletmenin bilgi sisteminin mevcut teknoloji desteği ile tasarlanması ve en iyi koşullarda çalıştırılması ile ilgilenen kişidir.

Bilişim Sistemleri Mühendisi Görevleri
– Her alandaki işletmenin Bilişim Sistemlerinin tasarımı ve çalıştırılmasını yapar,
– Veritabanı sistemlerinin tasarımını ve gerekli yazılımların geliştirilmesini sağlar,
– Bilgisayara yaptıracağı işi veya bilgisayar yardımı ile çözeceği sorunu belirler,
– Mevcut mikro işlemci, onun ara yüzleri ve çeşitli tüm devreleri kullanmak suretiyle amacı gerçekleştirebilecek donanımı kullanacağı ortamların fiziksel şartlarına uyacak şekilde tasarlar,
– Donanımı çalıştırır, varsa eksiklerini bulur ve giderir,
– Donanım diğer bilgisayar birimlerince tanınması için gerekli yazılımları hazırlar,
– Yazılım ve donanımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, bu teknolojinin kullanım yönergesi hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar,
– Yazılım geliştirme ve yazılım standartlarının oluşturulmasını sağlar,
– Sistem programcısı olarak görev yaparlar,
– Yeni işletim sistemleri üzerinde çalışarak yeni bilgisayar programları geliştirir,
– Kullanım seviyesi daha gelişmiş olan yeni işletim sistemlerini eskileri ile değiştirir,
– Yeni yazılımlar geliştirerek sisteme destek olur,
– Sistem çözümleyici olarak görev yapar,
– Kuruluşun işlevine göre bilgisayar donanımı ve yazılımı ihtiyacını saptar
– Bu uygulama sistemini belli zamanlar içersinde kurar,
– Sistemin iyileştirilebilmesi için gerekli yöntemleri kullanılacak araç ve gereçleri, çalışacak personeli belirler,
– Her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar, karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır ve personele bunlarla ilgili bilgi verir,
– Bilgisayar sisteminin kurulduğu kuruluşta sistem uzmanı olarak gerek donanım gerekse yazılım alanlarında hizmet verir,
– Bilgisayar ağ tasarımı ve ağ yöneticiliği yapar,
– Web uygulamaları gerçekleştirir.

Bilişim Sistemleri Mühendisi Kullandığı Araç ve Gereçler
– Donanım Parkı (PC, iş istasyonu, çok kullanıcılı sistem, ana bilgisayar, terminal yazıcı, deney seti, macintosh)
– Cd, memory stick vs.
– Yazılım Parkı(çok sayıda derleyici paket yazılımı, veri tabanı yazılımları, çeşitli kelime işlem, veri tabanı, grafik yazılımları, işletim sistemleri, programlama dilleri, uzman sistem yazılımları, algoritma yazılımları, smilatörler vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bilişim Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin;
– Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan,
– Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne sahip,
– Bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip,
– Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan,
– Dikkatli, sabırlı,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen, iyi bir araştırmacı, kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bilişim sistemleri mühendisi genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışır. Çalışırken üst yönetimle, meslektaşlarıyla ve iş sahipleri ile iletişim halindedir. Gerektiğinde donanım alanında teknisyen ile beraber müdahale yapar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin eğitim süresi 4 yıldır. Temel derslerin yanı sıra, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme bölümlerinden alınan dersler eşit olarak yapılır. Elektronik mühendisliği ve donanım dersleri en aza indirilmiştir. Bu bölümde, bilgisayarın içyapısından çok, kullanımı ve uygulama alanları ile ilişkilidir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Kamu-Özel sektör ayrımı olmaksızın, Bankalar, Sigorta şirketleri, Yazılım hizmeti sunan şirketler, Telekominikasyon şirketleri, Ulaştırma ve Lojistik şirketleri ile bağımsız yazılım sistemi kurmak isteyen tüm şirketlerin bünyesinde bilişim sistemleri mühendisleri çalıştırılmaktadır. Fabrikalarda üretim tezgâhlarının yazılımlarının kontrolü ve yüklemeleri yapabilir.

Bilişim Sistemleri Mühendislerinin istihdamında hizmetin niteliği herhangi bir önem arz etmemekte olup bilgisayara dayalı bilgi ve hizmetin sunulduğu tüm sektörlerde çalıştırılmaları mümkündür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi süresince sadece Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan kredilerin haricinde herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir.

Eğitim Sonrası: Bilişim Sistemleri Mühendisleri ilk işe başlayışta asgari ücretin iki ile üç katı arası değişen oranlarda bir ücret seviyesinden işe başlamalarına rağmen, ücretler zaman içerisinde tecrübe, iş yerinin personel ve ücret politikaları ile kurumsallaşma gibi oluşumların etkisine bağlı olarak artmaktadır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.