Bilişim Uzmanı Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Bilişim Uzmanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Bilişim Uzmanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Bilgisayar ve bilişim teknolojileri sektörlerinin başta yazılım olmak üzere programlama, tasarım, analiz, kodlama, ağ bağlantıları, test, bakım, eğitim gibi alanlarında görev alabilen, işletmecilik ve ilgili disiplinlerin kuramlarıyla desteklenmiş kişidir.

Bilişim Uzmanı Görevleri
– Güncel bilgisayar ve bilişim teknolojilerini yeni uygulama alanları yaratmak için kullanır,
– Problemleri tanımlar, kullanıcı ihtiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek bilgisayar sistemleri tasarlar,
– Veri tabanı ve veri iletişiminin, bilgisayar uygulamalarındaki sistemlerini tasarlayıp gerçekleştirir ve yönetir,
– İnternet’i destekleyen teknik, yapısal ve kurumsal ilişkileri ticari olarak küresel ölçekte kullanır.

Bilişim Uzmanı Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Yazılım geliştirme programları,
– Bilgisayar programlama dilleri,
– Yazıcı ve tarayıcı,
– CD, hafıza kartı, UBS bellek vs.
– Meslekle ilgili robot teknolojileri,
– Mobil iletişim cihazları,
– Ağ donanımları,
– Alanındaki ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalarla ilgili çeşitli doküman, kitaplar, kalite standartları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri uzmanı olmak isteyenlerin;
– Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan,
– Matematik alanına ilgi duyan,
– Ayrıntıya dikkat edebilen,
– Bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (İkna) yeteneği olan,
– Dikkatli, sabırlı,
– Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine sahip,
– İletişim becerisi yüksek,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Girişimci,
– Araştırmacı ve zamanı etkin yönetebilen,
– Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Genellikle iyi aydınlatılmış, ısı yalıtımlı, ergonomik ve teknolojik alt yapıya sahip temiz büro ortamında çalışılır. Projelere bağlı olarak seyahat etmeleri gerekebilir. Çalışırken üst yönetimle, diğer çalışanlarla, işletmelerle ve müşterilerle yoğun olarak iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemlerinin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Meslek elemanları çoğunlukla özel sektörde çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından yeni fikirler üretebilen kişilerin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur.
– Bilişim sektöründe çalışanlar; teknoloji müdürü, sistem mühendisi, uygulama geliştirme uzmanı, web tasarımcısı, programlama uzmanı, içerik geliştirme uzmanı, veri tabanı yöneticisi, analist ve ağ yöneticisi pozisyonlarında çalışmaktadırlar.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmaları mümkündür. Bunların dışında değişik kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Özel sektörde işe başlayan bir kişi başlangıçta net asgari ücretin 2-3 katı civarında ücret alır. Bu kazanç işyerinin büyüklüğüne ve deneyim durumuna göre artabilmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.