Bitki Koruma Teknikeri Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Bitki Koruma Teknikeri Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Bitki Koruma Teknikeri Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Bitkisel üretimin her aşamasında, ürünün ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden (hastalıklar, böcekler, yabancı otlar vb.) korunması ve üretimde kalitenin yükseltilmesi konusunda çalışan teknik ara elemandır.

Bitki Koruma Teknikeri Görevleri
Ziraat mühendisinin gözetimi altında;
– Üretim alanında gözlem yapar,
– Mücadelede, kullanacağı yöntemi belirler,
– Kullanacağı alet ve ekipmanı kontrol eder,
– Kültüre alınmış ve ekonomik değeri olan bitkileri hastalık ve zararlıların oluşturduğu kayıplardan ve yabancı otların olumsuz etkilerinden korumak için, kültürel, fiziksel ve mekanik önlemler alır,
– Kimyasal, biyolojik ve biyo-teknik mücadele yöntemlerini kullanarak, zararlı etmenlerin yok edilmesini sağlar,
– İhtiyaç duyulduğu takdirde, kimyevi güçlendirici ilaçlarla bitki üretiminde kalitenin yükseltilmesini sağlar,
– Hastalık ve yabancı otlarla mücadele etmede çiftçilere teknik, gerekse uygulama bilgileri verir.

Bitki Koruma Teknikeri Kullandığı Araç ve Gereçler
– Traktör,
– Çapa,
– Tırmık,
– Sırt tırpanı,
– Çim biçme makinesi,
– Testere,
– Budama makası,
– Pülverizatör, Atomizör, Sisleyici, Fumigatuvar, Tozlama makineleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bitki Koruma Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Yaygın ve yoğun dikkat yeteneği güçlü,
– Ayrıntıyı algılayabilen,
– Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,
– Bazı verileri değerlendirerek gerekli önlemleri alabilen,
– Yönergeyi izleyebilen,
– Koku alma duyusu gelişmiş,
– Fen bilimlerine ilgi duyan (Biyoloji ve Kimya),
– Bitki yetiştirme, açık hava da çalışmaktan hoşlanan,
– Ekip çalışmasına yatkın, kişiler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bitki koruma teknikeri, bağ, bahçe, sera gibi bitkisel üretim yapılan yerler depo ve ambarlar da görev yaparlar. Üretim alanlarında çalışırken çamurlu, tozlu, rüzgarlı ortamlarda bulunabilirler. Genellikle ayakta çalışılır. Ziraat mühendisleri, çiftçiler ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler. Birinci derecede uğraş konusu bitkiler ve ilaçlardır.

Yapılan faaliyetlerin başında besleme, yetiştirme, alma, satma, inceleme, ölçme, veri toplama, hesaplama, kullanma- çalıştırma, verilerin hesaplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması iletişimde bulunduğu diğer çalışanlar ile çiftçilere bilgi verme gelmektedir. Sürekli denetim ve iletişim halindedir. Tam gün, hafta sonu ve mevsimlik çalışma, söz konusudur. Bu nedenle stres altında çalışırlar. Dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bitki koruma teknikerleri, kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgeler de çalışabilirler. Zirai ilaç firma ve bayilerinde iş bulabilirler. Kendileri adına ilaçlama ve ilaç bayiliği konusunda işyeri açabilirler. Ayrıca zirai ilaç satılan marketlerde de çalışabilirler. Bitki koruma teknikerliği, insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi aşamalarında her zaman gereksinim duyulan bir meslektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenim ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

Eğitim Sonrası: Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İşe ilk girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki dönemde ise ücret asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.