Biyokimya Teknikeri Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Biyokimya Teknikeri Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Biyokimya Teknikeri Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Sağlık ve endüstri kuruluşları ile tıbbi malzeme üreten şirketlerde laboratuar ortamı içinde, her türlü tekniği kullanarak maddelerin gerekli görülen çözümlemelerini (analizleri) yapan kişidir.

Biyokimya Teknikeri Görevleri
– Laboratuarda çalışmaya başlamadan önce ortamın uygun hale getirilmesini sağlar,
– Test için gereken (eriyikleri) kimyasal malzemeyi hazırlar,
– Eksik malzemelerin alınması için ilgili uzmanla çalışır,
– Gerekli eriyik ve diğer malzemeleri sterilize eder,
– Testi gerçekleştirir ve sonuçlarını uzmana iletir,
– Kullandığı cihazların düzenli bakımını yapar ve ufak arızalarını giderir,
– Deney hayvanları üzerinde yapılacak çalışmalar için, hayvanların özelliklerinin belirlenmesi, siparişi, bakımı gibi işleri yürütür.

Biyokimya Teknikeri Kullandığı Araç ve Gereçler
– Laboratuvar araç ve gereçleri;
– Mikroskop, santrifüj, otoklav vb.
– Kimyasal maddeler (çözeltiler )
– Laboratuar aletleri (deney tüpü, pipet,petri, mezur, erlent vb.)
– Bilgisayar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Biyokimya Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
– Dikkatini uzun süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Biyokimya teknikerleri; laboratuvar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, ortamda kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Tekniker birinci derecede maddelerle ve aletlerle ilgilidir ancak hasta ve sahipleriyle iyi ilişkiler kurmak durumundadır.

Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği (amirler, biyokimya uzmanları, doktorlar, hemşireler, hastalar, firma temsilcileri) halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir. Araştırma yaptığı konuya göre çalışma saatleri değişebilir (vardiya), nöbetleri vardır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Biyokimya Teknikerleri, ilaç endüstrisinin üretim ya da kalite kontrol birimlerinde, tıp alanında hastanelerin biyokimya, mikrobiyoloji, tıbbi biyoloji ve genetik, histoloji-embriyoloji, patoloji ve adli tıp laboratuarlarında, özel tıbbi laboratuarlar, üniversite ya da enstitü araştırma laboratuarları, tıbbi laboratuar malzemesi üreten ya da pazarlayan şirketlerde çalışabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yükseköğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu kuruluşlarında çalışanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik Hizmetler sınıfında 10. Derecenin 2. Kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları heryıl bütçe kanununda belirlenen zam oranındaki ücret artışı ile belirlenir. Özel sektörde istihdam edilenler; işyerinin ücret politikası, kişinin bilgi ve becerileri çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret asgari ücretin 3 ve 5 katı arasında değişmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.