Biyomühendis Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Biyomühendis Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Biyomühendis Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişidir

Biyomühendis Görevleri
Biyomühendisin üç ana görevi vardır;
-Tasarlama,
-Uygulama yöntemlerini geliştirme, uygun ekipmanı seçme veya geliştirme,
-Amaca uygun üretimi planlama ve uygulama.
-Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar,
-Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, henerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur.

Biyomühendis Kullandığı Araç ve Gereçler
Çeşitli laboratuvar araç ve gereçleri;
– Santrifuj, – Fosforimager,
– Ph metre, – Hassas terazi,
– İnkubator, – Etuv,
– Mikro pipetler, – HPLC,
– Atomic Absorbsiyon, – Spektrometre,
– Fermentörler, – Pompalar,
– Filtrasyon, – Diyaliz,
– Kromatografi (ayırma, saflaştırma cihazı),
– Çeşitli büro malzemeleri…

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Biyomühendis olmak isteyenlerin,
– Fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
– Bilimsel meraka ve araştırmacı yapıya sahip,
– Tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücüne sahip,
– Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,
– Kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan,
– Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Biyomühendis çalışmasının büyük çoğunluğunu sektörel bazı değişiklikler olmasına karşın laboratuvar ortamında yapmaktadır. Zaman zaman üretim kısmında da bulunmak görevlerinin bir parçasıdır. Her iki ortamın da hijyen koşullarda, hatta bazı durumlarda tamamen steril ortamın olması mesleğin gereklerindendir. Biyolojik maddelerle çalışma yapılması durumunda biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır. Çalışma süreleri düzenli, çalışma ortamı temizdir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır.
– Biyomühendislik eğitiminde öğrencilere; biyoloji boyutu ile biyolojik sistemlerden yararlanan yeni biyoteknolojilerin geliştirilmesi ve bunların sanayide kullanımları; mühendislik boyutu ile de mühendislik kavram ve yöntemlerinin öğretilmesine çalışılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Biyomühendislik lisans programını tamamlayanlar gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfsısıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat – ihracat şirketlerinde görev alabilirler.
– Araştırmacı, öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gerekmektedir.
– Ülkemizde yeni bir dal olması ve son yıllarda Biyomühendislik alanındaki gelişmelere paralel olarak artan iş olanakları, yeni alanların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.