Biyosistem Mühendisi Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Biyosistem Mühendisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Biyosistem Mühendisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Tarım alanında arazi ve su kaynakları, tarımsal yapılar, tarımsal makine sistemleri ve tarımsal enerji sistemleri ile ilgili sistemlerin tasarım, projelenme ve yönetimini yapan kişidir.

Biyosistem Mühendisi Görevleri
– Biyosistemlerle ilgili enerji kaynaklarının kullanımı ve korunmasını sağlar,
– Biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi prensiplerini göz ardı etmeden sürdürülebilir tarım ve gıda üretiminin gerçekleştirilmesini sağlar,
– Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesini yapar,
– Biyosistemlerde üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, barınak ve tesisin projelenmesi, yapımı ve işletilmesi işlerini yapar,
– Sulama suyu ve hayvan içme suyu sağlamak için yapılacak göletleri, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisleri, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüt, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapar,
– Sulama tesislerinde suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projeleri yapar,
– Toprak, su, bitki ilişkileri etütleri, fizibilite, planlama, projelendirme  ygulama ve kontrolü yapar,
– Başta tarım ve gıda üretimi olmak üzere her alanda kalitatif uygulamalar yaparak kurulan sistemlerin sürdürülebilirliğini sağlar,
– Sistem kurulum plan, malzeme seçimi ve maliyet hesaplaması yaparak sistemin ömür süresini belirler,
– Belirtilen zaman dilimlerinde kısmi ve genel bakımını planlar,
– Kurulan sistemin sürdürülebilirliği için sistem içi alt sistemler kurar ve takibini yapar,
– Tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknoloji çalışmalarını yürütür,
– Hassas tarım tekniklerini uygular,
– Kırsal alanların geliştirilmesi ile ilgili plan ve projeler yapar,
– Hesapsal çalışmalar ve enformatik teknolojileri kullanarak bu alanlarda modeller geliştirir,
– Çevresel ölçüm ve örnek toplama gibi konularda otomasyon sistemlere entegrasyonu sağlar,
– Yerinde tayin ve inceleme yapabilecek ekipmanları (sensör-biyosensörler) geliştirir.
– Yeni teknolojileri(nanoteknoloji, enformasyon teknolojisi, otomasyon vb.) kullanılan sistemlere entegrasyonunu sağlar,
– Enerji kaynaklarının doğru kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

Biyosistem Mühendisi Kullandığı Araç ve Gereçler
– Tarım makineleri, sulama makinesi,
– Enformatik teknolojileri alt yapısı,
– Yapı makineleri,
– Ergonomik unsurlar ölçüm sistemleri (titreşim, gürültü vb.),
– Enerji kaynakları (rüzgar,su,güneş vb.) sistemleri,
– Güç ve kuvvet makineleri,
– Hidrolik ve turbo makinaler,
– Sera ekipmanları,
– Sulama sistemleri,
– Ölçme aletleri,
– Bilgisayar paket programları (CBS tabanlı çizim programları),
– sensör-biyosensörler,
– Hayvan barınakları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Biyosistem mühendisi olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ilgi duyan,
– Matematiksel işlem yapabilme yeteneğine sahip,
– Bilimsel çalışmalara meraklı,
– Yeniliklere açık,
– İletişim becerisi yüksek
– Arazi koşullarında çalışmaktan hoşlanan,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Analitik düşünce yetisine sahip,
– Proje oluşturma, araştırma, geliştirmeye ilgili,
– Tasarıma yönelik çalışmalar yapabilen,
– Çevreye duyarlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Biyosistem mühendisleri hem kapalı (büro, laboratuvar, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler) ortamlarda hem de arazide çalışırlar. Açık alanlarda çalışırlarken çeşitli hava koşullarına (aşırı sıcak, aşırı soğuk, nemli, tozlu), kapalı ortamlarda da kullandıkları materyaller nedeni ile gürültü, koku, nem gibi faktörlere maruz kalabilirler. Farklı mühendislik dalları, özel sektör ve kamu sektörü, çiftçiler, kooperatifler ile iletişim halinde çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ancak bazı üniversitelerde 1 yıl yabancı dil hazırlık programı uygulanır.
– Eğitim süresince ilk iki yıl fakültenin diğer bölümleriyle ortak dersler alınırken, sonraki iki yılda da bölümde uzmanlaşma imkânı sağlayan seçmeli dersler alınmaktadır.
– Eğitim sırasında staj yapma zorunluluğu vardır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Biyosistem mühendisi ülkemizde yeni tanımlanan ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde yeni yer almaya başlayan bir bölümdür.

Kamu kuruluşları (İl özel idareleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları, belediyeler, DSİ, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vb.), tarımsal araştırma enstitüleri, arazi toplulaştırması müteahhitlik firmaları, üniversiteler (öğretim elemanı olarak), tarım makineleri sanayii, traktör sanayii, tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, kamu bankaları ve özel bankalar, tarım makineleri müteahhitlik kuruluşları, yenilenebilir enerji üretim şirketleri, sulama birlikleri, sulama drenaj müteahhitlik firmaları, özel mühendislik ve danışmanlık büroları, teknoloji geliştirme bölgeleri, tarımsal yapılarla ilgili müteahhitlik firmaları, tarıma dayalı uluslararası şirketler, hayvancılığa dayalı makine sanayii, gıda makineleri sanayii ve büyük tarımsal işletmelerde iş bulma imkânları vardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarında eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile bakanlıkça açılan iş güvenliği uzmanlığı sınavında 70 ve üzeri puan alanlar iş güvenliği uzmanı belgesi almaya hak kazanarak iş güvenliği uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim sürecinde tüm harcamalar (konaklama, eğitim araç-gereç harcamaları, yemek vs.) öğrenciye aittir. Öğrenciler ihtiyaçlarına göre Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilmektedirler. Biyosistem mühendisliği faaliyeti gösteren özel şirketlerde yarı zamanlı çalışarak (son sınıf öğrencileri) kazanç elde etmeleri mümkündür.

Eğitim Sonrası: Biyosistem mühendisleri kamu kurumlarında brüt asgari ücretin yaklaşık üç katı ücret alırken, özel sektörde kişinin çalıştığı işyerinin potansiyeline ve kişinin performansına göre değişiklik göstermektedir. Serbest çalışma ve özel sektörde görev alma durumlarında kesin bir rakam ortaya koymak mümkün değildir. işletmenin büyüklüğü, çalışma pozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak ücrette değişiklik görülmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.