Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Deniz yolu ile taşımacılık işlemlerini planlayan ve yöneten kişidir.

Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi Görevleri
Çalıştığı işletmenin sahip olduğu yük ve yolcu gemilerinin en verimli şekilde çalışması için işletme planı hazırlar. Bunu yaparken;
– Kurumun para, malzeme ve insan gücünün en ekonomik şekilde kullanılması ve deniz taşımacılığı ile ilgili yasalara uygun davranılması için çaba sarf eder,
– İşletmeye bağlı olan veya olmayan yük ve yolcu gemilerinin hareket saatlerinin bağlantısını sağlar,
– Hazırladığı plana göre kendisine bağlı olarak çalışanlara görev dağıtımı yapar ve çalışmalarını kontrol eder,
– Denizcilikle ilgili yayınlar ile rakip firmaların faaliyetlerini izler, inceler.

Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi Kullandığı Araç ve Gereçler
– Telsiz, faks gibi iletişim araçları,
– Bilgisayar,
– Hesap makinesi, kağıt, kalem vb. büro malzemeleri,
– Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi olmak isteyenlerin -Düşüncelerini ifade edebilme yeteneğine sahip,
– Bir işi planlayabilen ve bunu uygulayabilen,
– Başkalarını etkileyebilen ve yönlendirebilen,
– Yaratıcı,
– Sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan,
– Sorumluluk duygusuna sahip,
– İleri görüşlü, risk alabilen ve ticaretten hoşlanan kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek bu alanda başarıyı artırıcı bir faktör olabilir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Denizcilik işletmeleri yöneticisi, resmi veya özel deniz taşımacılığı şirketlerinde çalışır ve görevini genellikle büroda yürütür. Birinci derecede sayısal verilerle ilgilidir. Ancak, yönetim görevi insan ilişkilerini gerektirir.

Yönetici olarak emrinde çalışan personelle, deniz sigorta şirketleri elemanları ile diğer yerli ve yabancı işletmelerin yöneticileri ve kaptanları ile etkileşim halindedir. Denizcilik işletmeleri yöneticisinin ileri görüşlü olması gereklidir. Aksi halde şirketi zarara uğratması söz konusu olabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Öğretim dili İngilizce’dir. Dil sınavında başarılı olanlar, hazırlık sınıfı okumadan birinci sınıfa geçerler. Deniz İşletmeleri Yönetimi programı kapsamında; İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, Pazarlama, Organizasyon, Personel Yönetimi, Muhasebe, Bilgisayar, Finansman gibi temel nitelikteki dersler yanında meslek dersleri okutulmaktadır.

Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. 4 yıllık öğrenim süresince toplam 12 haftalık üç staj yapma zorunluluğu vardır. Stajlar işletme, tersane ve gemi stajlarıdır. Gemilerde staj olanağı kısıtlı olduğundan, staj için gemi bulunmaması halinde gemi stajı yerine ikinci işletme stajı yapılabilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
İş bulma sorunu hemen hemen hiç olmayan bir meslektir. Bu konuda eleman yetiştiren eğitim kurumunun az olması nedeniyle mezun olan öğrencilerin iş bulma şansı çok yüksektir. Mezunlar genel işletmecilik disiplini gerektiren tüm işkollarında görev alabilirler. Ayrıca,
– Özellikle Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yerel yönetimler ile özel sektöre bağlı denizcilik kurum ve kuruluşlarında,
– Gemilerde ve özel limanlarda,
– Kendisine ya da bir başkasına ait deniz acentaları ve sigorta şirketlerinde çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak koşulların uyması halinde daha sonra ödenmek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi, kamu ve özel kuruluşlardan mecburi hizmet karşılığı veya karşılıksız burs alınabilir.

Eğitim Sonrası: Mezuniyet sonrası kazanç, çalışılan işletmeye ve kişinin başarısına göre çok farklılık göstermektedir. Ancak bir çok mesleğe göre kazanç durumunun oldukça iyi olduğu söylenebilir. Yüksek miktarlarda gelir elde etmek mümkün olabilmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.