El ve Makine Nakış Teknisyeni Mesleği Hakkında Bilgiler

0

El ve Makine Nakış Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

El ve Makine Nakış Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

İş talimatı doğrultusunda, desen hazırlayabilen, malzemeleri belirleyen, temin eden, elde ya da makinada nakış tekniklerini kullanarak çeşitli zemin üzerine işleme yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

El ve Makine Nakış Teknisyeni Görevleri
– Kum iğnesi, astragan iğnesi, blonya iğnesi, çin iğnesi, aplike, beyaz iş, Türk işi ve hesap işi, Maraş işi, Antep işi, kadife işi, çöp işi, tül işi, basit nakış iğneleri ve yardımcı iğne tekniklerine uygun deseni tespit eder.
– Desen ve tekniğe uygun kumaşı seçer.
– Kumaşın ölçüsüne göre desenle uygun bir kompozisyon belirler.
– Desen veya motifi porşemen kağıt üzerine çizer.
– Kumaş cinsine göre desenleri çizme, delme, sayma, teyelleme, ütüleme, oyma ve kopya kağıdı gibi değişik teknikler yardımı ile kumaşa geçirir.
– Uygulanacak tekniğe göre kasnakla ya da kasnaksız makine nakışları tekniklerini kullanır.
– Seçilen iplikleri makineye takar ve gerekli ayarlarını yapar.
– Makinada belirlenen motif veya deseni kumaşa işler.
– Otomatik makinelerdeki hazır motif ve desenleri kumaşa işler.
– Gerektiğinde yapılan işin kenar kısımlarına piko çeker, ve kenar temizleme tekniklerini uygular.
– İplik yerine kurdela işi, tel kırma, pul-boncuk veya benzeri dekoratif malzemeler de kullanır.
– Kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapar.
– Ürün maliyet hesabı yapar.

El ve Makine Nakış Teknisyeni Kullandığı Araç ve Gereçler
– El tipi veya sanayi tipi dikiş makinesi,
– Kumaş deri gibi tekstil malzemeleri,
– Makas, mezura, yüksük,
– Overlok makinesi,
– Düğme, kanca, kopça,
– Kasnak,
– İğne, tığ, pul, boncuk, tel kırma teli
– Ütü,
– Muhtelif iplikler (Çamaşır ipeği, makine nakış iplikleri vb)
– Muhtelif kağıtlar (Parşomen kağıdı, milimetrik kağıt vb)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
El ve Makine Nakış Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– El ve gözlerini eş güdümle kullanabilen,
– Yaratıcı ve estetik değerlendirme gücüne sahip,
– Detaylara özen gösteren,
– Dikkatli ve sabırlı,
– İşbirliği yapabilen, ekip çalışmasına yatkın,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Şekiller arasında benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilen,
– Yeniliklere açık,
– Zamanını iyi kullanabilen,
– Temiz ve düzenli çalışma alışkanlığına sahip,
– Pratik çözümler üretebilen,
– Tasarım gücü olan Kimseler olması gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Meslek uzun süre ve kapalı yerde çalışabilmeyi gerektirmekte; ayrıca vardiya sistemi uygulanabilmektedir. Meslekte, bir ürünün olabildiğince aynı kişi tarafından bitirilmesi önem taşımaktadır. El nakışında, bireylerin el işleri ve tarzları arasında farklılık oluşabileceği için bir ürünü bir kişinin tamamlamasına özellikle dikkat edilmelidir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Teknolojik gelişmeler paralelinde, nakışçılık mesleğinde verimliliğin arttığı gözlenmektedir. Özellikle elde kullanılan makinelerin yerini elektronik makinelerin alması, desen çizimlerinde bilgisayardan yararlanılması, bir makinede 15’e kadar iğne kullanılabilmesi, makinelerin işleme alanının genişlemesi vb. teknolojik gelişmeler göze çarpmaktadır. Küçük ölçekli atölyelerin kapanması ve işletme boyutlarının büyümesi yönünde bir eğilim olduğu görülmektedir. El nakışları, makinede yapılan nakışlara göre daha kaliteli olmakta ve daha uzun süre kullanılabilmektedir.

El nakışlarına olan talebin eskiye oranla arttığı dikkati çekmektedir. Bu alanda mezun olan öğrenciler nakış yapan işletmelerde, moda evlerinde, el nakışı ve makine nakışı üretimi yapan atölyelerde, desen çizimi yapan firmalarda, perdecilerde, yorgancılarda, çeyiz yapan işletmelerde, gelinlikçilerde, turistik eşya üretimi yapan firmalarda, kendi işyerlerinde veya evlerinde çalışma imkânları vardır

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Eğitim tamamlandıktan sonra aylık kazanç asgari ücretin iki katı veya daha fazla olmaktadır. Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde ise, ücret toplu iş sözleşmesine göre belirlenmektedir. Kendi işini kuranlarda kazanç daha yükselmekte ancak değişkenlik göstermektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.