Elektrik-Elektronik Mühendisi  Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Elektrik-Elektronik Mühendisi  Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Elektrik-Elektronik Mühendisi  Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir.

Elektrik-Elektronik Mühendisi  Görevleri
– Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar,
– Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapar,
– Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapar,
– Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
– Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
– Elektronik techizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlar,
– Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplar,
– Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapar.

Elektrik-Elektronik Mühendisi  Kullandığı Araç ve Gereçler
– Analog ve dijital ölçüm aletleri(avometre, osiloskop vb.)
– Jenaratör ve motorlar,
– Sayısal kökenli aletler(sayısal osiloskop, spektrum analizörleri vb)
– Optik ölçüm aletleri,
– Bilgisayar
– Çeşitli el aletleri

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Elektrik ve elektronik mühendisi olmak isteyenlerin;
– Analitik düşünme yeteneğine sahip,
– Fen alanına özellikle fizik konularına ilgili,
– Planlama, tasarım gücü kuvvetli,
– Mekanik yeteneği olan,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş, risk alabilen,
– Kurallara uyan,
– Yönergeleri izleyebilen,
– Yaratıcı,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– İleriyi görebilme ve koşulları değerlendirme yeteneğine sahip,
– Başkalarını yönetebilen ve işbirliği halinde çalışabilen, yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Elektrik elektronik mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, çok farklı ortamlarda çalışabilirler. Genellikle;
– Elektrik santralleri, şantiyeler ve laboratuvarlarda,
– Proje yapımında büro ortamında,
– Enerji dağıtımı konusunda açık havada,
– Tıbbi elektronik konularında ise hastane ortamında çalışırlar.
Şantiye ortamı gürültülü, büro ortamı ise genelde sakindir. Çalışma koşulları genellikle tam gün olup, zaman zaman seyahat etmeleri gerekir. Şantiye ortamındaki çalışmalarda hafta sonu çalışmaları da gerekebilir.
İş yapılırken bazen yalnız, bazen ise diğer çalışan ve kişilerle (diğer mühendisler, tekniker, teknisyen, teknik ressam, müteahhit vb) iletişim de bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 4 yıl, hazırlık sınıfı olan üniversitelerde ise 5 yıldır. Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir. Ayrıca öğrenciler 3. ve 4. sınıfların sonunda 20’şer günden toplam 40 gün staj yapmak zorundadırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Bu bölüm mezunları için iş olanakları ve çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. (Telekom, TRT, Türk Kablo, TEK, vb)
– Elektronik tasarım, bakım ve onarım, kontrol sistemleri tasarım ve üretim, iletişim sistemleri (cep telefonu, uydu haberleşme, kablo işletmeleri) alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta iş imkanları mevcuttur.
– Elektrik-Elektronik Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Elektrik, elektronik, gemi elektroniği Raylı sistemler elektrik-elektronik, uçak elektroniği alanlarında Öğretmen olarak da çalışabilirler.
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar. Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise asgari ücretin 4 ile 6 katı arasında ücret alırlar. Yabancı dil bilgisi ve tecrübe ücret düzeyini yükseltmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.