Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Her türlü su altı ve su üstü deniz araçlarının (gemiler, denizaltılar gibi) ve sabit deniz yapılarının projelendirme, tasarım ve üretim aşamalarında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi Görevleri
– Gemi, deniz ve kıyı yapılarının uluslararası kurallara uygun tasarımını yapar,
– Deniz dibinde bulunan hammaddelerin bulunması ve işletilmesinde kullanılacak araçları tasarlar ve ekonomik yolla söz konusu araçların üretimini planlar,
– Tersane ve deniz yapılarının inşaatına ait şantiyelerde üretimi planlar, üretim sürecini yönetir ve kalite kontrolünü yapar,
– Denizde seyreden taşıtların onarım, yapım ve yönetimi konularında liman ve kıyı yapı inşaatında hizmet verir,
– Gerektiğinde deniz dibi boru döşeme faaliyetlerini yürütür,
– Deniz kirliliğini önleme teknolojisi alanında çalışır ve bu alanda yeni teknolojik gelişmeler için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.

Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar ve hesap makineleri,
– Çizimle ilgili alet ve malzemeler (kağıt, kalem, cetvel, pergel, gönye, kumpas, şablon, rapido, hınar-tiriz gibi ölçüm ve çizim aletleri ve çeşitli büro malzemeleri),
– Gösterge ve veri tabloları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Gemi ve deniz teknolojileri mühendisi olmak isteyenlerin,
– Matematik ve fizik konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
– Sayısal düşünme gücü yüksek,
– Uzay ilişkilerini iyi algılayabilen,
– Mekanik ve teknik işlere ilgili ve yetenekli,
– Araştırma merakı olan, gözlemci,
– Takım çalışmasına yatkın ve uyumlu,
– Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,
– Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı,
– Su altı ve su üstü araçlarının ve sabit deniz yapılarının tasarım ve üretimine karşı ilgili kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Gemi ve deniz teknolojileri mühendisi işin projelendirme ve planlama aşamasında bürolarda, inşa ve üretim aşamasında tersaneler ve şantiyelerde çalışmaktadır. Tersaneler ve inşaat şantiyeleri kısmen açık hava kısmi olarak da kapalı ortamda kurulmuşlardır. Çalışma durumuna göre vardiya ve nöbet olabilmektedir. Meslektaşlarıyla, armatörlerle, teknik ressamlar, teknisyenler, ustabaşları, işçiler ve yönetici kadro ile iletişim halinde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte 5 yıl olup, yabancı dilden muaf olan öğrenciler 4 yıl eğitim görmektedirler. Mesleğin eğitiminde ağırlıklı olarak meslek dersleri almaktadırlar. Eğitim sırasında uygulamaya yönelik derslere de ağırlık verilmektedir. Öğrenciler yaz dönemlerinde kaynak, döküm ve gemi montajına, gemi yapımı ve liman inşaatına, bürolarda dizayn çalışmalarına yönelik staj yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Mezun olan öğrenciler, kamu kurumlarından olan ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye bağlı tersanelerde, özel sektöre ait istanbul Tuzla’da bulunan 30 adet tersanede ve ayrıca yurdumuzun sahil kesimine dağılmış değişik kapasitelerde hizmet veren tekne ve yat yapan tersanelerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri tersanelerde, gemi söküm tesislerinde Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi olarak, ayrıca Loyd’larda ve gemi sigorta acentelerinde sörveyör veya kontrolör olarak, çeşitli denizcilik şirketlerinde, gemi işletmeciliği alanında planlamacı olarak çalışabilmekte, Kalkınma Bakanlığı veya T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı liman ve işletmelerde, dizel motor fabrikaları veya Türkiye temsilciliklerinde, mühendislik bürolarında görev yapabilmektedirler.

Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar lise ve dengi okullarda Gemi Makineleri, Çelik Gemi Yapımı ve Tekne ve Yat Yapımı alanında Öğretmen olarak çalışabilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrencilerin belli dönemlerde işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Bu staj döneminde işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenci kredisi ve özel kuruluşların başarılı olan öğrencilere verdiği burslardan yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası: Başlangıç aylık ücret; kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda asgari ücretin 3-4 katı, özel sektör kuruluşlarında ise asgari ücretin 4- 5 katı seviyesindedir. İşletmenin yapısı ve hizmet içeriklerine ve çalışanların işteki pozisyonlarına göre artış olabilmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.