Grafik Tasarımcısı Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Grafik Tasarımcısı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Grafik Tasarımcısı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim kanallarında yayınlanmak üzere yazı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde tasarlayan kişidir.

Grafik Tasarımcısı Görevleri
– Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşmeler yapar,
– İlgili konuda tek başına veya reklam ajanslarında ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur,
– Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar,
– Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak yaratıcılığa katkıda bulunur, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirir veya denetler,
– Basılacak veya TV kanalları, internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır. Örneğin; bir broşürün tasarımını yaparken; bilgisayarda uygulayarak veya teknisyene uygulatarak film aşamasına gelmesini sağlar, film aşamasında tasarımın aslına uygunluğunu denetler, prova baskısı ile sonuca yakın örneği inceler, baskı aşamasında matbaayı, malzemeyi (kağıt vb.) denetleyerek doğru sonucu almayı sağlar.

Grafik Tasarımcısı Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar, özellikle masa üstü yayıncılık, grafik gibi bilgisayar programları,
– Scanner-resim tarayıcı, printer-yazıcı gibi bilgisayarla ilgili donanımlar.
– Her türlü kağıt ve benzeri malzeme,
– Her türlü resim malzemesi,
– Baskı alet ve araçları,
– Fotokopi ve diğer büro aletleri,
– Her türlü iletişim ve bilgi iletim araçları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Grafik tasarımcısı olmak isteyenlerin;
– Biçim ve mekan ilişkisini görebilen,
– Renkleri algılayabilen,
– Hayal gücü zengin, yaratıcı,
– Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,
– Sanatsal alanlara ilgili,
– Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Grafik tasarımcısı, büroda; bilgisayarla veya çizim masası üzerinde, (zaman zaman sakin ortamlarda) film stüdyolarında, çoğu zaman bilgisayar karşısında, fotoğraf stüdyolarında, ajanslarda, genellikle zamana karşı yarışarak çalışmak durumundadır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Grafik tasarımcılığı ile ilgili eğitim veren lisans programlarında eğitim liseden sonra 4 yıl, meslek yüksekokullarında 2 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Tanıtım sektöründe: Reklam ajansları, tanıtım atölyeleri, endüstri-ticaret ve devlet kuruluşlarının ilgili bölümlerinde; grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni veya yardımcısı olarak çalışır.
– Multimedyada, her türlü interaktif (elektronik) ortamda hazırlanan çalışmalarda görev alırlar. (İnternet sayfalarının hazırlanması gibi.)
– Yayıncılık sektöründe: Gazete veya dergilerde sanat yönetmeni olarak çalışırlar. Sayfa düzenleri, kapak tasarımı, ilgili düzenlemeler ve illüstrasyon çalışmaları yapar.
– Film sektöründe: Uzun veya kısa metrajlı filmlerde, TV filmlerinde sanat yönetmeni olarak veya jenerik hazırlanmasında görev alabilir. Bilgisayarla hazırlanan tüm tasarım ve uygulamalarda çalışır.
– Çizgi film atölyelerinde: Tip yaratmak, storyboard hazırlamak, jenerik yapmak gibi işlerde çalışır.
– Grafik lisans programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda grafik alanında öğretmen olarak çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği öğrenci kredisi ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

Eğitim Sonrası: Tecrübe, işteki pozisyon, işyerinin büyüklüğü, ücretlerde etkili olur. Tasarımcı veya sanat yönetmeni (art direktör) yardımcısı olarak işe başlandığında asgari ücretin 1-2 katı, sanat yönetmeni olarak işe başlandığında asgari ücretin 3-4 katı arası ücret alınır. İşteki deneyim ücret değerlendirmesinde etkili olur. Serbest çalışmayı seçen grafik tasarımcıları, grafikerler meslek kuruluşunca yılda iki kez belirlenen fiyat listesine göre çalışırlar.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.