Hızarcı Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Hızarcı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Hızarcı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Ağaç gövdelerini veya tomrukları istenilen ölçülerde kadron, kalas ya da tahta halinde kesen veya küçük odun parçaları halinde biçen bir makineyi ayarlayıp çalıştıran kişidir.

Hızarcı Görevleri
– Kesilecek ağaç gövdelerinin veya tomrukların ölçülerine ve cinsine göre tezgahın çalışma ayarlarını yapar,
– Şalteri açmak suretiyle hızar makinesini çalıştırır,
– Biçilecek ağaç gövdesi veya tomruğu yardımcı işçilerle birlikte kaldırır ve testereye doğru sürer,
– Kesim işlemine nezaret eder,
– Kesim süresince hızar şeridindeki ısınmayı önlemek için sıvı yağ (mazot) sürer,
– Kesilen parçaları tezgahtan alır,
– İş bitiminde tezgah üzerindeki talaşları temizler,
– Tezgahın bakımını yapar,
– Körelen testereleri biler.

Hızarcı Kullandığı Araç ve Gereçler
– Hızar tezgahı makinesi,
– Çeşitli şerit testereler,
– Şerit kaynak makinesi,
– Şerit bileme makinesi,
– Sıvı ve katı madeni yağlar,
– Takım dolabı,
– Kereste, tomruk,
– Çizecek, kerpeten, çekiç, tornavida, çeşitli gönyeler, keser, fırça, kalem, ağaç metre, eğe, iskarpela, tokmak, nişangeç.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Hızarcı olmak isteyenlerin;
– Göz, el ve ayaklarını eşgüdümlü olarak kullanabilen,
– Dikkatli, düzenli kimseler olmaları beklenir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Hızarcılar kereste ve odun depolarında, hızar ve marangoz atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı çok tozlu ve gürültülüdür. Hızarcı çalışmalarında makinelerden yararlanır. İş genellikle ayakta yürütülür. İş sırasında dikkatsizlik sonucu elin kesilmesi, göze talaş kaçması, tomruk altında ezilme gibi tehlikeler söz konusu olabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Hızarcılar genellikle, kereste satılan yerlerde, odun ambarlarında, marangoz atölyelerinde, hızar fabrikalarında çalışırlar. Hızarcılık, doğramacılık, mobilyacılık ve inşaat sektöründeki marangozluk meslekleriyle iç içe bir durum arz ettiğinden, bu mesleklerin gelişmesi hızarcılara olan ihtiyacı arttıracaktır.

Özellikle inşaat sektörünün gelişmesi bu yönde olumlu bir katkı sağlamaktadır. Ancak hızarcılık mesleği, doğramacılık mesleğinin bir bölümü haline dönüşme eğilimi içerisindedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Mesleki eğitimini tamamlayıp usta unvanı ile çalışan meslek elemanları, asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilmektedirler. Alınan ücrette bölgeler itibariyle ve mesleki deneyim, başarı ve birikime paralel olarak değişiklikler olabilmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.