Hukuk Sekreteri Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Hukuk Sekreteri Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Hukuk Sekreteri Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Adliye teşkilatı, barolar, avukatlık büroları, hukuk müşavirlikleri gibi kurum ve kuruluşların yazılarını yazan, kayıtlarını tutan kişidir.

Hukuk Sekreteri Görevleri
Bu mesleği yürüten kişilerin yaptıkları işler, görev yaptıkları işyerlerine göre farklılıklar gösterir.
Genel olarak;
– Telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla iletişimi sağlar, randevuları düzenler,
– Günlük çalışma programını düzenler, yöneticisini günlük faaliyetler hakkında bilgilendirir
– İşyerine gelen iş sahiplerini (müvekkilleri) ve ziyaretçileri kabul eder ve görüşmek istenilen kişi ile (avukat, savcı, hukuk müşaviri gibi) görüşmesini sağlar,
– Yazışmaları yapar. Yazışmalarla ilgili sınıflandırma, kayıt, çoğaltma, dağıtma, postalama işlemlerini yürütür. Büro içi evrak akışını sağlar
– Yazışma dokümanları ile ilgili dosyalama ve arşivleme işlerini yürütür.
– Duruşma günlerini izleme defterine kaydeder,
– İstem üzerine tapu veya diğer kütük belgelerini çıkartır,
– Makbuzları hazırlar ve imzalattırır,
– Seyahat organizasyonu yapar
– Toplantı organizasyonu yapar
– Gerektiğinde bir başka şehre gidip-gelir,
– Baronun kendisine verdiği kart (bir çeşit yetki belgesi) ile adliyeden veya icra dairesinden dava ile ilgili evrak kopyasını alır,
– Çalıştığı yerin iyi görünümde olması için gerekli düzenlemeyi yapar.
– Büro için gerekli araç gereci sağlar, büro makinelerinin bakım onarımını takip eder.

Hukuk Sekreteri Kullandığı Araç ve Gereçler
– Defter, kağıt, kalem, dosya, klasör vb. kırtasiye malzemeleri ile makbuz gibi bazı basılı kağıtlar,
– Telefon, faks, daktilo, bilgisayar vb. büro araçları ve malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Hukuk Sekreteri olmak isteyenlerin;
– Güçlü ve görsel işitsel belleğe sahip
– Ayrıntıya dikkat edebilen,
– Rutin iş yapmaktan sıkılmayan,
– Sabırlı, sorumluluk sahibi, güvenilir,
– Nazik, insanlarla kolay iletişim kurabilen,
– Doğru diksiyon ve fonetik bilgisine sahip,
– Problem karşısında çabuk ve doğru karar verebilen kimseler olmaları gerekir.
Yabancı dil bilgisi meslekte başarıyı artıran etkendir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Hukuk Sekreterleri büroda çalışırlar. Ortam genellikle kalabalık ve gürültülüdür. Sekreter zaman zaman adliye sarayına veya başka bazı bürolara gitmek için kent içinde ve kent dışına seyahat etmek durumunda kalabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Adliye teşkilatında, avukatlık bürosunda, baroda, hukuk müşavirliği veya özel işletmelerin hukuk servisi ya da icra takip servislerinde çalışırlar. Günümüzde özellikle hukuk bürolarında sekreter olarak çalışan kişiler yaygın olarak lise veya dengi okul mezunu olup, işe girmek için daktilo bilgisi dışında önemli bir şart aranmamaktadır.

Ayrıca hukuk öğrenimi yapan öğrenciler de beceri eğitimini bu tür hukuk bürolarında yaptıklarından, staj sırasında genel büro işleri kapsamına giren görevleri de zaten yerine getirmektedirler. Ancak mesleki eğitim veren lise dengi meslek liselerinin yaygınlaşması durumunda daha iyi tanınması bu mesleğe olan talebi artırabilecektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç çalışılan işyerinin özel veya kamu işyeri olmasına göre değişmektedir. Özel işyerlerinde ücret anlaşmaya göre değişmekte, ilk başlayışta genellikle asgari ücret uygulanmaktadır. Ancak aynı işyerinde gösterilen performans ve kıdeme göre ücretlerde artışlar olmaktadır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.