İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni/İç Mekan Tasarımı Teknisyeni Mesleği Hakkında Bilgiler

0

İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni/İç Mekan Tasarımı Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni/İç Mekan Tasarımı Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen kişidir.

İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni/İç Mekan Tasarımı Teknisyeni Görevleri
– Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını saptar,
– Mekanda yapılabilecek değişiklikleri belirler,
– Yapılacak işlerin planını hazırlar veya hazır planı yorumlar ve uygular,
– Boş bir mekanın elektrik, su vb. donanım ihtiyacını da belirler,
– Mekana uygun türde ve miktarda yapı malzemesini seçer,
– Kullanılacak malzemelerin hesabını yapar,
– Teknik çizim yapar,
– Özgün iç mekan tasarımları yapar.

İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni/İç Mekan Tasarımı Teknisyeni Kullandığı Araç ve Gereçler
– Aydınger kağıdı,
– Rapido kalem,
– T cetveli, gönye gibi çizim aletleri,
– Kuru kalem boya,
– Resim kalemleri,
– Resim kağıdı,
– Pastel ve sulu boya.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarımı Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Yaratıcı ve estetik sahibi,
– Güzel sanatlara ilgi duyan,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Şekilleri algılayabilen,
– Tasarım yeteneğine sahip,
– Yeniliklere ve eleştiriye açık,
– Sorumluluk alabilen kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarımı Teknisyenleri, çalışmalarını düzenleyeceği mekanda yürütür. Çalışılan ortam bazen soğuk bazen de sıcak olabilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, mimarlarla, teknik ressam, tesisat mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve müşterilerle iletişimde bulunur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarımı Teknisyenleri mimarlık bürolarında, mobilya üretimi ile ilgili sektörde ve iç mekanda kullanılan süsleyici unsurların üretimini yapan iş yerlerinde teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarımı Teknisyeni olarak özel bir iş yerinde işe başlayan bir kişi net asgari ücretin en az 2-3 katı civarında ücret almaktadır. Bunun yanı sıra, eğitim sonrası kazançları çalışılan işyerinin büyüklüğüne, kişinin tecrübesine ve işteki başarısına göre de değişiklik arz etmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.