İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi Mesleği Hakkında Bilgiler

0

İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarının tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışan kişidir.

İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi Görevleri
– Üretilecek bir ürünün imalatı ile ilgili üretim yöntemlerini araştırır, tasarlar,
– Üretimde kullanılacak malzemeleri tespit eder, üretim aşamalarını planlar, kalite
kontrolünün hangi aşamada yapılacağını belirler,
– Üretilen ürünün depolama, taşıma ve dağıtımı ile ilgili süreçleri tespit eder,
– Üretimde çalışan işgücünün tespiti, aranan nitelikler ve sayısını saptayarak insan
kaynakları bölümüne bildirir,
– Üretim sürecinde işgücü, para, zaman ve malzemenin en verimli şekilde kullanılması
için işletmeden bir işletmeci ya da iktisatçı ile beraber/koordineli çalışarak ekonomik
analizler yapar,
– Günün değişen koşullarına göre ortaya çıkan tasarım ve imalat teknolojilerini izler ve
yeniliklerin üretimde uygulanmasını sağlar,
– Üretim performansını analiz ederek, iyileştirmelerde gerekli istatistiki metotları
kullanır.

İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çalıştığı alanla ilgili hammadde ve aletler,
– Büro makineleri (Bilgisayar, hesap makinesi v.b.)
– Her türlü yazım ve çizim aletleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
İmalat/Üretim Mühendisi olmak isteyenlerin;
– Planlama ve doğru karar alabilme yeteneği gelişmiş,
– Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
– Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
– Temel bilimlere (fizik, kimya) ilgili,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişmeleri takip edebilen, ekip çalışmasına yatkın, yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Üretim Mühendisleri büro ortamında çalışmakla birlikte, atölye ve fabrika gibi gürültülü mekanlarda da çalışırlar. Diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halindedirler. Çalışmalarını işveren ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak sürdürürler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Son sınıfta aldıkları derslerle ilgili olarak sanayi kaynaklı gerçek tasarım problemlerine çözümler getirecek şekilde projeler yapmaktadırlar. Ayrıca, öğrencilerin sosyal ve ekonomik konularda bilgi sahibi olmaları amacıyla verilen sosyal/beşeri bilimler ile ilgili seçmeli dersler de yer almaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
malat/Üretim mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışabilirler. Çalışma alanları arasında başta otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme ve demir-çelik olmak üzere, bünyesinde imalat gerçekleşen daha birçok sektörü saymak mümkündür.

Görev alabilecekleri sektörlerin bu denli geniş olması ve imalat süreçleri hakkındaki geniş bilgileri imalat/üretim mühendislerine, tasarımdan son ürüne kadar uzanan geniş bir alanda, çok çeşitli iş olanaklarının önünü açmaktadır. Günümüzde rekabet şartlarının ağır olması, ürünlerin pazar ömürlerinin azalması nedeniyle yaratıcı tasarıma, kaliteye, estetiğe, yüksek teknolojiye ve düşük fiyata sahip olmasını zorunlu kılmaktadır.

İmalat/Üretim mühendislerinin bu özelliklere sahip eleman olmaları nedeniyle gelecekte iş bulma olanaklarının daha da artması beklenmektedir. Ayrıca üretim mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

İmalat Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Makine ve Kalıp, Makine Ressamlığı, Makine Model, Plastik Teknolojisi ve Tasarım Teknolojileri Öğretmeni olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: İşletmeler stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir. Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrasında verilen ücret özel sektörde kişinin deneyim ve niteliklerine bağlı olarak değişmektedir. Kamu sektöründe ise, teknik hizmetler sınıfında 8.derecenin 1.kademesinde göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı civarında ücret alırlar.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.