İş Güvenliği Uzmanı Mesleği Hakkında Bilgiler

0

İş Güvenliği Uzmanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen, iş yerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyen, koruma ve önlemeye yönelik işyeri gözetim ve uygulama faaliyetleri yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişidir.

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri
– İşyerinde yapılan çalışmalar ve değişikliklerle ilgili tasarım, makine ve teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımın seçimi, temini, muhafazası ve test edilmesi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için işverenlere önerilerde bulunur,
– Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunar, uygulamalarını yapar veya kontrol eder,
– İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir,
– İşyerinde meydana gelen kazaların ve meslek hastalıklarının sebeplerini araştırarak tekrarlanmaması için alınması gereken tedbirleri işverene bildirir,
– İşyerinde meydana gelen, ölüm ve yaralanmaya neden olmayan ancak çalışana ve ekipmana zarar verme potansiyeli olan olayların sebeplerini araştırır ve tekrarlanmaması için önerilerde bulunur,
– Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunar ve uygulanmasını kontrol eder,
– Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunar ve uygulanmasını kontrol eder,
– İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışma ve uygulamalara katılır ve risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirlerini işverene bildirir,
– Çalışma ortamının gözetimini yapar, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar ve uygulamalarını kontrol eder,
– İşyerinde kaza, yangın ve patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır ve ilgili eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlar,
– İşyeri hekimiyle beraber iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapar, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve takibini yapar,
– İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık plan yapar,
– Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır,
– Çalışan temsilcisi ve elemanların çalışmalarına destek sağlar.

İş Güvenliği Uzmanı Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– İnternet,
– Gerekli ofis donanımı,
– Ortama göre kişisel koruyucu donanım,
– Çeşitli ölçüm cihazları,
– İletişim araçları (telsiz, telefon vs.),

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
İş güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin;
– Acil durumlar karşısında soğukkanlı olan,
– İş disiplinine sahip,
– Sabırlı ve sorumluluk sahibi,
– Dikkatli ve ayrıntılara önem veren,
– Yönergeyi izleyebilen,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Yenilik ve gelişmelere açık,
– Titiz ve tedbirli,
– Gözlem yeteneği olan,
– Empati kurabilen,
– Süreç kalitesine dikkat eden,
– Meslek etiğine sahip olan,
– Planlı ve organize çalışan,
– Mesleki bağımsızlık içerisinde çalışan,
– Gizlilik ve eşitliğe önem veren kişiler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamına bağlı olarak fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psiko-sosyal faktörler değişkenlik gösterebilir. Çalışma ortamı sıcak, ıslak, rutubetli, gürültülü ve kokulu olabilir. Kapalı bir ofis olabileceği gibi açık alanda bir liman, havaalanı, inşaat şantiyesi veya yeraltındaki bir maden de olabilir.

Kısacası bu meslekte çalışacak kişiler üretim ve hizmetin olduğu, iş kanunlarında işyeri olarak tanımlanan her yerde çalışabilirler. Ortam olarak nemli, sıcak, soğuk, gürültülü, kokulu ortamlarda bulunmaları gerekebilir. Çalışma ortamlarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitimi 4 yıldır.

– İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar tek bir program dahilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. İş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programının konuları; açılış, tanışma, program tanıtımı ve ön test uygulaması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram ve Kuralların Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel Hukuk, İş Hukuku, Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi, Çalışma ortamı ve gözetimi, İş Hijyeni, İşyeri Bina ve Eklentileri, Fiziksel-Kimyasal-Biyolojik- Psikososyal Risk Etmenleri, Ergonomi, Korunma Politikaları, Kaynak İşlerinde- Elektrikle Çalışmalarda- Kaldırma Araçlarında- Motorlu Araçlarda- El aletlerinde, Bakım onarım işlerinde- İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın, Acil Durum Planları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri, Basınçlı Kaplarla çalışmalarda-Kapalı alanlarda çalışmalarda–Ekranlı Araçlarla çalışmalarda- Elle Kaldırma ve Taşıma- Yüksekte çalışmalarda- İnşaat İşyerlerinde- Maden işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanımlar, İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımda İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazaları, Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları, Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar, Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması, Çalışma Hayatında Etik, Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim, Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Değerlendirme ve Son Test, İşyerinde Pratik Uygulamalar dersleri verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– İş kanunlarında işyeri olarak tanımlanan, ürün ve hizmet üretimi yapılan her yerde tam zamanlı veya yarı zamanlı iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu vardır.
– Kamu sektöründe şu anda kısmi alımlar gerçekleşse de yakın bir gelecekte tüm kamu kurumlarında istihdamı artarak devam edecektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

Eğitim Sonrası: Özel sektörde çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Sorumluluk, sertifika sınıfı ve tecrübe arttıkça ücret daha da artabilmektedir. İşe ilk girişte asgari ücret tutarında ücret verilmekte olup daha sonra asgari ücretin iki ya da üç katı veya daha fazla artış olabilmektedir. Sorumluluk, sertifika sınıfı ve tecrübe arttıkça ücret artabilmektedir. A sınıfı ve tecrübeli bir iş güvenliği uzmanının gayet tatmin edici bir geliri vardır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.