İş Makineleri Tamircisi Mesleği Hakkında Bilgiler

0

İş Makineleri Tamircisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş Makineleri Tamircisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

İnşaat, kazı, kaldırma ve yol yapım işlerinde kullanılan iş makinelerinin (dozer, greyder, kepçe vb.) bakımını yapan ve meydana gelen arızaları gideren kişidir.

İş Makineleri Tamircisi Görevleri
– İş makinelerinin bakımını yapmak üzere parçaları söker, temizler, yağlar ve yerine monte eder,
– İş makinesinde meydana gelen arızanın nedenini ve yerini belirlemek için aracın kontrolünü yaparak arızalı parçayı tespit eder,
– Arızalı parçayı tümüyle ya da kısmen söker,
– Parçaları onarır veya onarılmayacak olanları yenisiyle değiştirir,
– Parçaları yerine monte eder, ayarlarını yapar,
– Basınç ve verim testlerini yaparak çalışıp çalışmadığını kontrol eder,
– Bakım ve tamir işlerini düzenli olarak yapabilmek için el takımlarını, ölçü aletlerini temiz tutar,
– Sipariş listesini çıkarır ve maliyet hesabı yapar,
– Çıkabilecek arızaları önlemek için araçların periyodik bakım programlarına göre motor ayarı, yakıt donanımı, hidrolik ve pnömatik sistemlerinin vb. bakım ve ayarlarının yapılmasını sağlar,
– Yaptığı çalışmaları raporlayarak üstüne iletir.

İş Makineleri Tamircisi Kullandığı Araç ve Gereçler
– El takımları (anahtarlar, çekiçler, tornavidalar, penseler, eğeler, testereler, vidalar vb.),
– Ölçme ve ölçü aletleri (metreler, çelik cetveller, kumpaslar, komparatörler vb.),
– Lokma takımları ve kompresörler,
– Hidrolik el penseleri ve test takımları,
– Matkaplar,
– Taşlama tezgahı.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
İş makineleri tamircisi olmak isteyenlerin;
– Şekilleri doğru biçimde algılayabilen,
– Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen,
– El becerisine sahip olan,
– El-gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Aletlerle ve malzemelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Yönergeyi izleyebilen, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
İş makineleri tamircileri kışın soğuk, yazın sıcak tamir atölyelerinde çalışırlar. Ortam gürültülü, kokulu, yağlı ve kirli olabilir. Bu mesleği yürütenler birinci derecede alet, makine ve malzemelerle ilgilidirler. Birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişim kurarlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde köylerden şehirlere olan göçler hızlı ketleşmeye dolayısıyla inşaat sektörünün gelişmesine neden olmaktadır. Ayrıca yol, su, kanalizasyon ve baraj yapımı ile ilgili çalışmalar sırasında iş makinelerinin kullanılması gerekmektedir. İş makinelerinin kullanılmasının artmasına bağlı olarak, iş makineleri tamircilerine olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu mesleğe sahip olan kişiler gerek kamu gerek özel işyerlerinde kolayca iş bulabilirler.

İş makineleri tamircileri, köy hizmetleri, MTA, TEK, DSİ, karayolları, orman işletmeleri ve belediye gibi kamu kuruluşlarıyla; inşaat firmaları, yol ve baraj yapımı ile ilgili mühendislik firmaları, maden şirketleri gibi özel şirketlerin tamir atölyeleri ile çeşitli özel tamir atölyelerinde çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Özel işyerlerinde çalışanlar yapılan işteki başarıya ve işyerinin durumuna göre asgari ücretin 2-3 katı oranında ücret alabilirler. Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmet sınıfından ücret alırlar.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.