İş ve Meslek Danışmanı Mesleği Hakkında Bilgiler

0

İş ve Meslek Danışmanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

İş ve Meslek Danışmanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Meslek seçimi aşamasında bulunan, iş bulmada/seçmede güçlükleri olan, mesleki uyumsuzluk problemleri bulunan, mesleki becerilerini geliştirmek, mesleğini veya işini değiştirmek isteyenlere yönelik olarak; kişisel özellikler ile mesleklerin gerektirdiği nitelikleri, şartları ve iş piyasasının gereksinim duyduğu iş/meslekleri karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en uygun iş/mesleği seçmesi, seçtiği iş/meslekle ilgili eğitim imkânlarından yararlanması, işe yerleştirilmesi ve işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım eden kişidir.

İş ve Meslek Danışmanı Görevleri
– Danışan, işveren ve okul portföyünü yönetir,
– İş ve meslek danışmanlığı görüşmeleri öncesi hazırlık yapar,

– İş arayan/meslek seçecek ile görüşür, bu kapsamda;
 Gerekli ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür,
 Gerekli analizleri yapar,
 Açık işler hakkında bilgi verir,
 Danışana uygun olan açık işlerle eşleştirme yapar,
 Eğitim olanakları hakkında danışanı bilgilendirir,
 Uygun meslek seçimi konusunda danışanı bilgilendirir, meslekler hakkında bilgi almasını sağlar,
– Meslek seçimi ve iş arama becerileri konularında grup görüşmeleri yapar,

– İşverenlere yönelik danışmanlık faaliyetlerini yürütür, bu kapsamda;
 İşyeri ziyaretleri yapar,
 İşvereni Kurum hizmetleri hakkında bireysel ve grup çalışmalarıyla bilgilendirir,
 İşverene yükümlülükleri ve hakları ile ilgili olarak danışmanlık yapar,
 Taleplerini alır, açık işlerini karşılar,
– Eğitim ve öğretim kurumları ile danışmanlık faaliyetlerini yürütür,
– Tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini yürütür,
– İşgücü/iş arayanların arzına yönelik analizler yapar,
– İş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini raporlar.

İş ve Meslek Danışmanı Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar ve donanımları
– Faks makinesi
– Fotoğraf makinesi
– Fotokopi makinesi
– İletişim araçları (telefon, tele-konferans sistemleri, telsiz)
– İşgücü piyasası analizleri
– Meslek bilgi dosyaları
– Meslek katalogları
– Ofis ve kırtasiye malzemeleri
– Ölçme değerlendirme araçları
– Projeksiyon cihazı
– Tanıtım materyalleri
– Tarayıcı
– Ulusal meslek standartları
– Ulusal yeterlilikler
– Video kamera
– Yazı tahtası
– Yazıcı

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
İş ve Meslek Danışmanı olmak isteyenlerin;
– Bireysel ve grup danışmanlığı yapabilme becerisine sahip,
– Dinleme becerisi olan,
– Ekip içinde çalışabilen,
– Empati kurabilen,
– Araştırma ve değerlendirme yapabilme becerisi olan,
– İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek,
– İletişim yeteneği olan,
– Sakin ve sabırlı olan ve sorunlara çözüm üretebilen,
– Hoşgörülü,
– İleri görüşlü, yeniliklere ve değişime açık kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
İş ve Meslek Danışmanları; genellikle ofis ortamında çalışırlar. Ancak, grup/sınıf görüşmelerini okullarda toplantı salonlarında gürültülü ortamlarda yürütürler. Zaman zaman da işveren ziyareti ve işgücü piyasası araştırmaları v.b. konularda alan çalışması yaparlar. Görevlerini yaparken hizmet verdiği bireyler, çalıştığı kuruluşlardaki yönetici ve diğer personel ve meslektaşları ile sürekli iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi dört yıldır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Türkiye İş Kurumu’nda 657 ye tabi devlet memurluğu kadrosunda İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışmaktadırlar. Özel İstihdam bürolarında da iş bulma olanakları bulunmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisini alabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamuda çalışan İş ve Meslek Danışmanları asgari ücretin 2,5 katı maaş almaktadırlar. Özel istihdam bürolarında çalışanlar ise asgari ücret üzerinde maaş almaktadırlar.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.