Kasiyer Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Kasiyer Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Kasiyer Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Ticari kuruluşlarda mal ve hizmetlerin satışı karşılığında nakit parayı bir defada veya taksitler halinde alan ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde gerekli işlemleri gerçekleştiren, karşılığında fatura veya fiş veren kişidir.

Kasiyer Görevleri
– Müşterinin almış olduğu alış-veriş fişini, müşteriden alarak, fişte yazılı bilgilerin kontrolünü yapar,
– Yazar kasaya fişteki bilgileri girerek, mal bedelini kaydeder,
– Fiş bedeli parayı müşteriden sayarak teslim alır ve gerekirse para üstünü müşteriye verir,
– Yazar kasadan çıkan fişi, paket fişi ile iğneleyerek ya da zımbalayarak müşteriye verir ve paket servisine yöneltir,
– Çalışma saati bitiminde alınan paraları sayar ve yetkililere teslim eder,
– Kasa noksanlıkları veya fazlalıkları varsa tespit eder ve yetkili amire bilgi verir,
– Yetkili kişilere verilen paraları günlük defterlere kaydeder,
– Gün sonu raporu hazırlar.

Kasiyer Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Yazar kasa,
– Hesap makinesi,
– Fiş kağıt rulosu,
– Günlük kağıt rulosu,
– Kasa anahtarı,
– Istampa, mürekkep, kaşe,
– Kasa defteri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Kasiyer olmak isteyenlerin;
– Sayılarla dört işlemi çabuk ve doğru yapabilen,
– Çok dikkatli ve özenli,
– Güvenilir, sorumluluk sahibi, sabırlı,
– Elini ve parmaklarını çabuk kullanabilen,
– Sürekli belli bir yerde oturmaktan ve devamlı aynı işleri yapmaktan sıkılmayan kimseler olmaları beklenir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Kasiyer genellikle kapalı ortamlarda ve oturduğu yerde görevini yapar. İşlerini yaparken insanlarla etkileşim halinde ise de ilişki yüzeyseldir. Kasiyer çalışması sırasında çok dikkatli olmak zorundadır. Kasadaki paranın eksik çıkması durumunda mali zarara yol açabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitimi Halk eğitim merkezlerinde 640/480 saattir. Eğitim süresince kullanılacak olan malzeme ve aletlerin işlevlerini, paket fişi ve işlevlerini, alınan paranın kasaya işleme sırasını, fiş kağıt rulosu, günlük kağıt rulosu ve kartuş şeridinin değiştirilmesini, yazar kasanın bakımını, müşteri ilişkilerini, iş başında sorumluluk ve yükümlülüklerini konusunda bilgiler verilmektedir. Şirketlerin yapısına göre değişiklik göstermekle birlikte, 15 gün hizmet içi eğitim verilebilir. Bu meslek genellikle işyerinde bir kişinin gözetiminde öğrenilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Kasiyerler; genellikle mağaza, market, lokanta, otel, eğlence yerleri gibi mal ve hizmet satan ticari kuruluşlarda çalışabilirler. Kasiyerler genellikle özel sektöre ait işletmelerde görev yaparlar.

Mal ve hizmet satışına bağlı olarak para tahsilatı gerektiğinden kasiyer olarak işyerinde çalışan insanlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bilgisayara geçme, elektronik yazar kasa kullanımı bu konudaki istihdamı genelde belirli bir düzeyde tutacaktır. Hizmet sektörünün gelişmesine paralel olarak çalışma alanı gelişen bir meslektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir.

Eğitim Sonrası: Özel sektör işyerlerinde kasiyer olarak görev yapan kişiler ortalama net asgari ücretin 1.5-2 katı ücret almaktadırlar. Bazı işyerlerinde “Kasa Tazminatı” adı altında ek ödeme de yapılabilmektedir. Ayrıca, işyerlerinin durumuna göre kazanç sayılabilecek yemek, servis ya da başka olanaklardan yararlanabilirler

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.