Kimya Biyoloji Mühendisi Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Kimya Biyoloji Mühendisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Kimya Biyoloji Mühendisi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Kimya-Biyoloji Mühendisi, Kimya Mühendisliğine biyoloji tabanını entegre ederek; hayat bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknoloji konularında mühendislik disiplinleri ve amacına yönelik çalışmalar yapan kişidir

Kimya Biyoloji Mühendisi Görevleri
– Organik ve inorganik maddelerin bileşimlerini, atom ve molekül ağırlıklarını, madde elektrik, ısıtma vb. etkiler karşısında meydana gelen değişmeleri inceler.
– Moleküler ve hücre biyolojisinin ana prensipleri ışığında hücre yapısı, işlevselliği, protein, DNA ve RNA gibi makro moleküllerin moleküler yapıları ve fiziksel özelliklerini inceler.
– Aminoasit ve nükleotidler, şeker, yağ moleküller, protein, nükleik asit, polisakkarit ve zarların yapıları ile özelliklerini araştırır.
– Enzim kinetiği ve mekanizmaları ile ana metabolizma olaylarını inceler.
– Kimyasal reaksiyonlar ve kinetik modeller ışığında malzemelerin yapı ve özelliklerini inceler.
– Kimyasal termo dinamik ve denge unsurları içinde malzemelerin yapı ve özelliklerini inceler.
– Laboratuvar ortamında iyonik ve serbest radikal reaksiyonları inceler,
– Kimyasal denge kanunları içerisinde ideal ve gerçek gazların özelliklerini, birinci ve ikinci termodinamik kanunlarını saf malzemelerin ve basit karışımlarının fiziksel transformasyonlarını inceler.
– Kimya ve biyolojik sistemlere yönelik kütle ve enerji koruma hesaplarını yapar.
– Kimyasal ve biyolojik süreçlerin simülasyonunu bilgisayar ortamında hazırlar.
– Hız ve denge temelli ayırma metotlarını, damıtma, absorpsiyon, ekstraksiyon, iyon-değişim, kromatografi ve membran ayırma yöntemlerini kimya ve biyoloji sistemlerine uygular.
– Polimer ve biyolojik sistemlerde çeşitli reaktör tasarımları yapar.
– Optimizasyon ve ekonomik analizler yapar.
– Kimyasal ve biyolojik süreçlerin modellemesini yapar.
– Biyolojik kontrol sistemlerinin incelemesini yapar.
– Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulanmasını yapar.
– Endüstri ilişkili sorunlarda proje tasarımı yapar ve takım çalışmalarına katılır.

Kimya Biyoloji Mühendisi Kullandığı Araç ve Gereçler
Çalışacağı kuruma göre değişiklik göstermektedir. Genellikle reaktör, bilgisayar, kontrol cihazları, santrifuj, fosforimager, ph metre, hassas terazi, inkubator, etüv, mikro pipetler, HPLC, atomic absorbsiyon, spektrometre, fermentörler, pompalar, filtrasyon, diyaliz, kromatografi, Mesleğe ait diğer araç ve gereçler vb aletler kullanırlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Kimya-Biyoloji Mühendisi olmak isteyenlerin;
– Açık uçlu mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneğine sahip,
– Matematik, fizik özellikle biyoloji ve kimya alanlarına ilgi duyan,
– Kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan,
– Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi ,
– Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,
– Etik, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci yüksek
– Bilimsel meraka ve araştırmacı yapıya sahip,
– İletişim becerisi kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın,
– Yeni fikirlere açık ve kendini sürekli geliştirebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Kimya-Biyoloji Mühendisleri genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışırlar. Çalışmalarını laboratuvar ortamında yürütebilecekleri gibi kapalı büro ortamında da yürütürler. Laboratuvarlar sessiz-sakin ve hijyeniktir, ancak kullanılan kimyasal madde ve bileşikler nedeniyle kokuludur.

Zehirli ve tehlikeli maddeler ya da radyoaktif maddelerle çalışılıyorsa büyük dikkat gösterilmeli ve mutlaka bunlara özgü özel güvenlik önlemleri alınmalıdır. Biyolojik maddelerle çalışma yapılması durumunda ortam biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır. Çalışırken meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Kimya-Biyoloji Mühendisliğinin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin süresince mesleki dersler ağırlıklı verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Petrokimya, gıda, ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kağıt, malzeme, enerji ve tarım sektörleri kimya-biyoloji mühendislerinin çalışacakları alanlardan bazılarıdır. Mesleğin iş fonksiyonları; araştırma-geliştirme, süreç tasarımı, süreç kontrol, üretim tesislerinin üretim departmanları ve teknik pazarlama-satış uzmanlığını da içeren geniş bir alanı kapsar. Bu nedenle mezunların Pazarlama ve Satış Uzmanı / Satış Mühendisi olarak da çalışma imkanı bulunmaktadır.

Kimya-biyoloji mühendisliği alanında şu ana kadar ülkemizde mezun olmuş iş arayanlar bulunmadığından, iş arama sürecindeki zorlukların ya da avantajların hangi boyutta olduğu bilinmemektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi sırasında vakıf üniversiteleri hariç, şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alma imkanlar vardır.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermekle birlikte ilk işe girişte elde edilecek kazanç en az asgari ücretin 2 ile 3 katı düzeyinde beklenmektedir. Zaman içerisinde iş yerinin personel ve ücret politikaları ile kurumsallaşma gibi oluşumların etkisine bağlı olarak da kazançta artış söz konusu olabilmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.