Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Mekanik Teknisyeni Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Mekanik Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Mekanik Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

İşletme ortamında her türlü makinenin ve yapı elemanlarının arızalarını tespit ederek, bakım ve onarım işlerini yapan kişidir.

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Mekanik Teknisyeni Görevleri
– Makineleri işletmeye alır, montaj ve demotaj işlemlerini gerçekleştirir,
– Klasik ve bilgisayar destekli imalat makinaları (CNC) ile talaşlı imalat teknolojisinde (Torna, Freze, Taşlama vb.) kullanılan araç-gereçleri kullanarak istenilen işlemleri yapar,
– Hidrolik (basınçlı akışkan ile sistemlerin kontrolü), Pnömatik (basınçlı hava ile sistemlerin kontrolü), Elektro hidrolik sistemlerin tamir ve bakımını yapar,
– Makine sistemlerini söker, takar, birleştirir,
– Her türlü makinanın (Klasik-CNC) arızalarının tespit edilmesi, bakım ve onarımını yapar,
– Makine parçalarının şekil, ayar ve ölçü bozukluklarını ilgili ölçü aletleri ile ölçer, kontrollerini yapar,
– Tezgahın basit bakım ve onarımlarını yaparak bir sonraki yapılacak iş için aktif hale getirir.

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Mekanik Teknisyeni Kullandığı Araç ve Gereçler
– Torna, freze, taşlama ve bunlarla ilgili araçlar,
– Ölçme ve kontrol aletleri (kumpas, mikrometre, ibreli ve dijital ölçme kontrol aletleri,
– Güvenlik araçları (gözlük, talaş kancası vb).

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Uzay ve şekil ilişkilerini algılayabilen ,
– Mekanik sistemler arasındaki ilişkileri anlayabilen,
– Fizik ve matematik alanlarına ilgili,
– Göz ve ellerini eşgüdüm içinde kullanabilen,
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, kimseler olması gereklidir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Endüstriyel mekanik teknisyeni fabrika ve atölyelerde çalışır. Çalışma ortamı gürültülü ve talaşla kaplıdır. Genellikle ayakta ve bağımsız olarak, birinci derecede alet ve makinalarla çalışır. Zaman zaman işveren ile diğer çalışanlarla iletişim kurmaları gerekebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Makine ile imalat yapılan işletmelerde çalışma alanı oldukça fazladır. Çalışma daha çok özel işyerlerinde yoğunlaşmaktadır. Büyük endüstri işletmeleri ile KOBİ’lerde (küçük ve orta ölçekli işletmelerde) çalışma imkanı oldukça yüksektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Aylık kazanç asgari ücretin iki katı veya daha fazla olmaktadır. Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde ise ücret toplu iş sözleşmesine göre belirlenmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.