Metalurji Teknikeri/Metalografi ve Malzeme Muayenesi Teknikeri Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Metalurji Teknikeri/Metalografi ve Malzeme Muayenesi Teknikeri Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Metalurji Teknikeri/Metalografi ve Malzeme Muayenesi Teknikeri Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Metallerin iç yapısını ve mikro yapı malzeme özelliklerini inceleme, mikro yapıda gözlenmesi gereken yapı bileşenlerini nicelik ve nitelik olarak ortaya koyma çalışmalarını Metalurji ve Malzeme Mühendisine bağlı olarak gerçekleştiren teknik elemandır.

Metalurji Teknikeri/Metalografi ve Malzeme Muayenesi Teknikeri Görevleri
– Optik spektrometre ile kimyasal analizler yapar,
– Sertlik, çekme, eğme, basma, çentikli darbe, tokluk deneyleri ile malzemelerin mekanik özelliklerini ölçer,
– Optik mikroskop(ışık, metal mikroskobu) ile mikroyapı incelemesi ve stereo ile daha düşük büyütmelerde inceleme için metalografik numune hazırlar. Numune hazırlama aşamaları; kesme, kalıplama, kodlama, zımparalama, parlatma ve dağlama kademelerini kapsar,
– İncelenen iç yapıları dijital kamera aracılığı ile görüntüler ve bilgisayar ortamına aktarır veya görüntü alır,
– Laboratuarda ultrasonik muayene ve girdap akımlarıyla tahribatsız muayene yapar ve sonucunu sorumlu kişiye teslim eder.
– Dökümhanede farklı metal ve alaşımları ile yapılan döküm proseslerinin gerçekleştirilmesi aşamalarında ve ısıl işlem ile yüzey sertleştirme proseslerinin gerçekleştirilmesinde görev alır.

Metalurji Teknikeri/Metalografi ve Malzeme Muayenesi Teknikeri Kullandığı Araç ve Gereçler
– Optik mikroskop ( Metalin görüntüsünü büyüterek yansıtan cihaz )
– Stereomikroskop (Düşük görüntü büyütmelerinde üç boyutlu görüntü oluşturan cihaz)
– Metal mikroskobuna ve bilgisayara bağlı dijital kamera,
– Numune kesme, sıcak kalıplama, vakumda soğuk kalıplama, numune zımparalama ve parlatma, elektrolitik parlatma ve dağlama, sertlik ölçme (Rockwell, Vickers ve Brinell cinsinden), mikrosertlik, girdap akımları, ultrason, çekme (malzemenin mekanik özelliklerini belirleyen cihaz ), çentikli darbe cihazları,
– Kodlama için gravür kalem,
– Ultrasonik banyo,
– Hassas terazi,
– Optik spektrometre (malzemenin kimyasal analizine yardımcı olur.)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Metalurji /Metalografi ve malzeme muayenesi teknikeri olmak isteyenlerin
– Fen bilimlerinde akıl yürütme yeteneğine,
– Plan yapma ve uygulama gücüne sahip,
– Dikkatli, işbirliği halinde çalışabilen,
– Araştırmayı seven ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Metal ve malzeme üreten fabrikaların kalite kontrol laboratuvarlarında, yeni malzemelerin geliştirdiği Ar-ge laboratuvarlarında, döküm ve ısıl işlem proseslerinin gerçekleştirildiği kısımlarda görev yaparlar. Çalışma ortamı tozlu, gürültülü ve kokuludur. Metallerin yumuşaklık, hafiflik, sağlamlık özelliklerini incelerken laboratuvarda çalışırlar. Birinci derecede nesnelerle ilgilidir. Ancak işyerinde mühendislerle, meslektaşlarıyla ve işçilerle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Ayrıca 30 işgünü yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Metalürji /Metalografi ve malzeme muayenesi teknikeri özellikle metal üretim sektöründe kalite kontrol bölümlerinde ve üretim malzeme ilişkisinin önemli olduğu planlama ve satış bölümlerinde, yeni malzemelerin geliştirdiği Ar-ge laboratuvarlarında, döküm ve ısıl işlem proseslerinin gerçekleştirildiği kısımlarda iş bulabilirler. Mezunların iş bulma imkanları ve mesleğin popülerliği giderek artmakta ve istihdam seçenekleri çoğalmaktadır.

Metal sektöründe özellikle metal döküm üzerine çalışılan alanlarda iş bulma şansı daha yüksektir. Demir çelik sanayisinin yoğunlukta olduğu Zonguldak, Sakarya, Bursa, Kocaeli, istanbul ve İskenderun avantajlı bölgeler olmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

Eğitim Sonrası: Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Özel sektörde ise çalışılanlar yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki kazanç ise asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.