Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Görevleri
Mimari dekoratif sanatlar teknikeri, yeni inşa edilen veya eski binaların, mimari planına uygun olarak dekorasyon işlemlerini yapmak için;
– Ressam, seramikçi, mühendis ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır,
– Uygulamaya konulacak konu ile ilgili desenleri araştırıp tasarlar veya yapılan tasarımı gerçekleştirmek için planı yapar,
– Planlanan iş için gereken malzemeleri sağladıktan sonra uygulamaya geçer,
– Çalıştığı iş yerinde üst ve astları arasında eşgüdümü sağlar,
– Planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar, bu konuda gerekli kontrolleri yapar.

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Kullandığı Araç ve Gereçler
– Amaca uygun kesici ve yakıcı aletler,
– Sentetik ve selülozik boya, tiner vb. çözücüler, fırça, tiner, cam, alçı, çamur, kurşun, bakır
– Hava kompresörü,
– Seramik fırını,
– Taşlama makineleri,
– Koruyucu maske, gözlük, eldiven
– Şekillendirme aletleri

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Mimari dekoratif sanatlar teknikeri olmak isteyenlerin,
– Tasarım ve çizim yeteneğine sahip,
– Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Estetik görüşü olan,
– Dikkatli ve sabırlı,
– Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna dayanıklı,
– Seyahat engeli olmayan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Zaman zaman kapalı ortamlarda, tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda bazen de açık havada çalışırlar. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir. Uzun süreli atölye çalışmalarında ve yaptıkları çalışmaların montaj ve yerleştirme işlemlerinde görev alabildikleri için bedensel yorgunluk yaşayabilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerleri, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl Özel İdarelerinde çalışabilirler. Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern plastik sanat eğitiminin yanı sıra; Türk Mimarisi, Dekorasyon, Restorasyon, Peyzaj, Seramik, Bilgisayarlı Tasarım gibi konuları da aldıklarından gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda da hizmet verebilmektedirler. İş bulma konusunda daha çok büyük şehirler, ekonomik, turistik ve tarihi açıdan gelişmiş bölgeler tercih edilmelidir.

Hatta bazı alanlarda (cami süslemesi gibi) yurtdışında çalışma imkanı bulunmaktadır. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamakla beraber iş yoğunluğu ve uygulamadaki ağır tempo bu mesleği seçecek olanlar için dikkate alınmalıdır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların burs imkanlarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe çalışanların maaşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre teknik hizmetler sınıfından, özel sektörde çalışanların ise; asgari ücretten az olmamak üzere, çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.