Mobilya Satış Elemanı Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Mobilya Satış Elemanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Mobilya Satış Elemanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Mobilya satışı yapan işletmelerde ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi sağlayarak satışı gerçekleştiren kişidir.

Mobilya Satış Elemanı Görevleri
– Müşteriyi karşılar,
– Müşteriye ürünlerin tanıtımını yaparak yapısı, kalitesi ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verir,
– Müşteri taleplerine uygun ürünleri tanıtır,
– Siparişi alır, satılan malın zamanında ve sorunsuz olarak ulaşması için önlemler alır,
– Müşteri devamlılığı ve satışı artırıcı önlemler alır,
– Reyon ve vitrin düzenler,
– Varsa müşterinin şikayetlerini dinler ve durumu ilgililere bildirir
– Vadeli-vadesiz satış evraklarının düzenlenmesi,
– Garanti kapsamındaki ürünlere tüketici servis arasında aracılık eder,
– Ürünün tüketiciye sağlıklı teslim edilmesini sağlar.

Mobilya Satış Elemanı Kullandığı Araç ve Gereçler
– Ürün katalogları ve teknik bültenleri,
– Satış belgeleri ve fiyat listesi,
– Ambalaj malzemeleri,
– Dekorasyon malzemeleri,
– Hesap makinesi,
– Sevk irsaliyesi ve fatura.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Mobilya Satış Elemanı olmak isteyenlerin;
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
– İkna becerisi olan,
– Düzgün ve anlaşılır diksiyona sahip olan,
– Sorumluluk sahibi, mesleki bilgiyi takip edebilen,
– Teknolojik gelişmelere açık olan,
– Grup (ekip) çalışmasına yatkın, kişiler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Mobilya Satış Elemanlarının çalışma ortamları değişkenlik göstermektedir. Ofis içi ve dışı çalışma söz konusudur. Bürolardaki çalışma ortamı sakin olup, büro dışı çalışmalarda sipariş alma, dağıtım veya mal teslimi gibi görevler seyahati gerektirebilmektedir. Bu seyahatler şehir içi veya şehir dışı olabilmektedir. Çalışırken insanlarla iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 2 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Diğer sektörlerde olduğu gibi, mobilyacılık sektöründe de mesleki bilgilerden yoksun olarak yapılan ürün satışları, hem üretici, hem de tüketici açısından birçok olumsuzluğa neden olmaktadır. Aynı ürün için kullanılan terimler, ürünün tanıtımı ve kalitesi hakkındaki bilgiler, satıcıdan satıcıya farklılıklar göstermektedir. Bu durum satışa sunulan ürün hakkında yanlış bilgilenmeye yol açmaktadır.

Mobilyacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelere paralel olarak artan bilgilenme sonucu devamlı olarak piyasaya yeni ürünler sunulmaktadır. Bu ürünlerin tüketiciye doğru olarak tanıtılması, yapısı, kalitesi ve kullanıldığı alanlar hakkında tüketicinin de doğru olarak bilinçlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu ürünlerin doğru olarak piyasaya tanıtılması nitelikli satış elemanlarına bağlıdır. Mobilya satış elemanları; genelde özel sektörde özellikle de mobilya sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Bu meslek mensupları çalışılan işyerine ve deneyime bağlı olarak değişmekle birlikte asgari ücretin 2 ve 4 katı ücret alabilmektedir

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.