Motor Teknisyeni Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Motor Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Motor Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Benzin veya dizel yakıtı ile çalışan araçların, motorlarının ayar, bakım ve onarımında çalışan kişidir.

Motor Teknisyeni Görevleri
– Sabit ve hareketli motor parçalarını tanır, çalışmasını bilir, karakteristiklerini inceler, motordan söker, kontrollerini, gerekli ise tamirini ve onarımını yapar ve yerine takar,
– Motorda arıza varsa kaynağını saptar ve onarır,
– Motorun düzenli bakımını ve ayarlarını yaparak aşırı yakıt tüketimini önler, verimli, sessiz ve sarsıntısız çalışmasını sağlar,
– Taşıtı yol testine hazırlar, yol testini yapar,
– Teknik raporlar hazırlar.

Motor Teknisyeni Kullandığı Araç ve Gereçler
– Motor parçalarını söküp takmak için kullanılan el takımları,
– Matkap tezgahı, el breyzi,
– Motor test cihazları,
– Ölçme aletleri,
– Temizlik aletleri ve deterjanları,
– Bilgisayar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Motor Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilme,
– El ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilme,
– Mekanik ilkeleri kavrayabilme gücüne sahip,
– Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Motor Teknisyenleri genellikle otomobil tamirhanelerinde ve servislerinde çalışırlar. Çalışma ortamı kapalı, kirli, yağlı ve pis kokuludur. Pazar günleri hariç haftanın her günü çalışılır, çalışma temposu ağırdır. Motor Teknisyenleri birinci derecede alet ve motorlarla ilgilidir. İşyerinde diğer çalışanlarla ve müşterilerle iletişimde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Oto tamirhanelerinde ve servislerde, taşıt fabrikalarında, kamu kuruluşlarında teknisyen olarak ve kendi işyerlerinde çalışma olanağına sahiptirler. Ülkemizde, sanayinin önemli bir kısmı, otomotiv yan sanayii olarak faaliyet göstermektedir ve önceki yıllara göre daha hızlı bir gelişim süreci içine girilmiştir. Yurt içindeki yük taşımacılığının hemen hemen tamamının; yolcu taşımacılığının tamamına yakın bir kısmının motorlu araçlarla yapıldığı dikkate alınırsa, bu çok yönlü mesleğin ekonomimizdeki yeri küçümsenemez.

Gelişmekte olan ülkemizde, bu meslek dalındaki teknik eleman ihtiyacına en iyi şekilde cevap verebilecek, alanla ilgili bilgi ve becerilere sahip olarak yetiştirilmiş motor bölümü öğrencileri ve mezunlarına ihtiyaç artacaktır. Bu meslek dalının önemli bir özelliği, küçük onarım (tamirat) işletmelerinin çokluğu ve mezunlarının da aynı şekilde işyeri açma olanaklarının bulunmasıdır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: İşe ilk girişte genellikle asgari ücret alırlar. İlk yıllarda ücret düşük, daha sonraları ise tecrübeye bağlı olarak oldukça yüksektir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.