Mozaikçi Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Mozaikçi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Mozaikçi Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Mozaik dökülecek olan taban, süpürgelik, küpeşte, denizlik, cephe, merdiven basamağı v.b. yerlere mozaik atma işlemini yapan kişidir.

Mozaikçi Görevleri
Mozaikçi, çalışma yapacağı alanla ilgili aşağıdaki ön hazırlıkları yapar.
– Çalışma yapacağı alanın iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerini alır,
– Çalışacağı alanın metrajını çıkarır,
– Kullanacağı malzemelerin miktarını belirleyerek, malzeme teminini yapar,
– Kullanacağı araç gereçlerinin kontrolünü, gerekiyorsa bakımını yapar,
– İş programını yaparak çalışmasına başlar,
– Mozaik dökülecek alanın ön hazırlıklarını yapar,
– Terazi kodlarını alarak, gerekli yerlere çivi,çıta vb. şeyleri çakar,
– Tesviye betonu atılacak yerler var ise, tesviye betonunu atar,
– Mozaik atacağı alana göre ( zemin, merdiven,süpürgelik vb.) kalıpları hazırlar ve monte eder,
– Zeminin şerbetleme işini yapar,
– Mozaik harcını hazırlar ve atar,
– Mozaik atılan yer belirli bir süre kuruduktan sonra, kalıpları düzgün bir şekilde söker, silim motoru ile silme işini yapar, silim yapılan mozaikli alanı yıkar.

Mozaikçi Kullandığı Araç ve Gereçler
Asansör veya gırgır, betonyer (harç karma makinesi), çekiç, çırpı ipi, devir malası, el arabası, eldiven, emniyet kemeri, fırça, gönye, hortum terazisi, iş ayakkabısı, keser, keski, koruyucu gözlük, kürek, mala (çelik,tahta), mastar, metre, murç, sıva küreği, silim motoru, spiral motoru, su bidonu, su hortumu, su terazisi, süpürge, testere, çimento, çivi, kum, mozaik, silim zımparası, su tahta, talaş, toz boya yağ v.b. malzemeler kullanılır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Mozaikçi olmak isteyenlerin;
– Ayrıntıları algılayabilen,
– En az dört işlemi yapabilen (metraj çıkarabilme gibi)
– Sorumluluk sahibi ve dikkatli,
– Rutin işlerde uzun süre çalışmaktan hoşlanan,
– Ekip çalışmasına yatkın kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Mozaikçi, çalışma alanına göre açık veya kapalı alan içerisinde çalışabilir. Genelde inşaatların içinde zemine, merdivenlere, süpürgelikler v.b. gibi yerlere mozaik attıkları için çoğunlukla binanın içerisinde, bazen de dışında çalışırlar. Çalışırken yerine göre nemli, gürültülü, kirli, tozlu, hava akımı olan, ıslak ortamlarda çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitimi Halk eğitim merkezlerinde 1160/928 saattir. Eğitim süresince; Kumlar, bağlayıcılar, harçlar, mozaikçilikte kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması , şap atma, tesviye tabakası gibi konularda eğitim almaktadırlar, Bununla beraber programın uygulanmasında kursiyerin eğitim düzeyleri ilgi ve gereksinimleri, çevre koşulları gibi etmenler dikkate alınarak; vatandaşlık bilgisi, girişimcilik, çevre sağlığı, ilk yardım gibi destek konularda da kurs verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Mozaikçi inşaat alanındaki firmalarda veya bağımsız çalışabilir.
– Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve büyük şehirlere sürekli göç artışı nedeniyle şehirleşme ve kentleşmenin beraberinde inşaata olan ihtiyacı da getirmiştir. İnşaat alanlarının genişlemesiyle mozaikçilerin iş bulma olanakları da artmaktadır. Teknolojik gelişmeler bu mesleği de doğrudan etkilemekte ve verimliliği artırmaktadır. Teknolojik yenilikler sonucu ortaya çıkan yeni malzeme, alet ve makine kullanımının bilinçli bir şekilde çalışanlara aktarılması ve eğitim yoluyla niteliklerinin yükseltilmesi giderek önem kazanmaktadır
– Son yıllarda Türk iş adamlarının yurt dışında almış oldukları inşaat işlerinde kalifiyeli elemana olan ihtiyaçlar artmıştır. Bütün bu gelişmeler belge sahibi (Sertifika, Bonservis) mozaikçilerin yurt dışında da iş bulmalarını olanaklı hale getirmiştir.
– Yine son yıllarda ülkemizde TOKİ (Toplu Konut İdaresi)’nin yürütmüş olduğu projelerle inşaat sektöründeki artışta da mozaikçilere iş imkanları açılmıştır.
– Ayrıca bu meslekte edinilen bilgi ve beceriler fayans, seramik ve karo döşemeciliğinde, hazır malzemeli döküm/kalıp ve silim işlerinde, karo mozaik imalatçılığında, beton parke döşemeciliğinde ve sıvacılıkta kullanılabilmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Halk eğitim merkezlerinde eğitim görenler için ücret söz konusu değildir. Geleneksel olarak inşaatlarda usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışarak mesleği öğrenenler, çalıştığı gün süresince vasıfsız işçi yevmiyesi almaktadırlar.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kendini kanıtlamış iş piyasasında tanınmış ustalar yerine göre asgari ücretin en az 3-4 katı gelir elde edebilmektedirler.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.