Resim/Resim İş Öğretmeni Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Resim/Resim İş Öğretmeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Resim/Resim İş Öğretmeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim/resim-iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

Resim/Resim İş Öğretmeni Görevleri
Resim / Resim – İş ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Resim / Resim – İş öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Resim/Resim İş Öğretmeni Kullandığı Araç ve Gereçler
– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),
– Çalışma masası, resim sehpası, çeşitli boyalar, mürekkep, fırça, tuval, palet, tutkal, renkli kağıtlar, cetvel, maket bıçağı, oyma bıçakları, çeşitli el aletleri, röprodüksiyonlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Resim / resim – iş öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Resim/Resim -iş öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Genel yeteneğe sahip,
– Şekil ve renkleri ayırt edebilme ve uzay ilişkilerini algılayabilme yeteneğine sahip
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli,
– Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Resim / Resim – iş öğretmeni, sınıfta veya resim atölyesinde görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Meslek eğitimi, hem kuramsal hem de uygulamalı olarak yapılır. Kuramsal Dersler
– Antik çağdan günümüze, sanatın, tüm estetik kurumlarının genel çizgileri ile tanıtılması ve kuramlar arası ilişki ve çelişkilerin tartışılması,
– Plastik sanatlarda, görsel öğelerin algılayıcı üzerindeki psikolojik etkileri hakkında, geliştirilmiş teorilerin tanıtılması,
– Antik felsefeden günümüze, tüm felsefe sistemleri içinde sanatın yerinin tartışılması,
– Sosyoloji bilimi verileri ile sanatın: toplumsal, ekonomik, iletişimsel, yönetim biçimleri açısından tanıtılması,
– Sanatın, tarihsel süreç içinde günümüze kadar tüm ekollerin gelişiminin örneklerle tanıtılması,
– Sanat eğitim-bilim verileri doğrultusunda 2-18 yaş grubu bireyin eğitim yöntemlerinin tanıtılıp incelenmesi,
– Belli bir amaca göre, insanın oluşturduğu üretimler bütünü olan kültürün, tarihsel süreci içinde değişim ve gelişim biçimlerinin incelenmesi konularını öğrenir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Resim/Resim-İş öğretmenleri;
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda ve özel okullarda Görsel Sanatlar/Resim alanlarında görev yapabilirler. Resim, Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar Lisesi Resim Alanı ile ilgili dersleri , Görme Engelliler Okulu Modelaj-İş, Görsel Sanatlar, Sanat Etkinlikleri ve diğer alanların resim ile ilgili derslerini vermektedirler.
– Yaygın Eğitim Kurumları olan Pratik-Sanat Okulları Halk Eğitim Merkezleri gibi yerlerde branşları ile ilgili ders verebilirler.
– Sanatçı adayı yetiştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Seramik, İç Mimari, ve Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencileri de öğretmenlik formasyonu alarak öğretmenlik yapabilirler.
– Öğretmenlik mesleği dışında kamu ve özel kuruluşlarda: ressam, grafiker, sanat danışmanı, sanat eleştirmeni olarak çalışabildikleri gibi serbest sanatçı da olabilirler.
“Resim/Resim-İş Öğretmenliği” mesleğinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda istihdam olanağı kısıtlıdır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Resim / Resim – iş öğretmeni, sınıfta veya resim atölyesinde görevini genBu meslekte mesleki eğitim süresince kazanç olanağı yoktur. Ancak, öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve (Harç) kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından yararlanabilirler.Özelllikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeni göreve başlayan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden ücret alırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca, ek ders ücretleri de bulunmaktadır. Şu andaki uygulamaya göre her yıl okullar açılmadan önce eğitim-öğretim ödeneği adı altında belli bir tazminat da verilmektedir. Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.