Tapu Teknisyeni Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Tapu Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Tapu Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Tapuda kayıtlı taşınmaz mallara ilişkin olarak mülkiyeti nakleden akitleri düzenleme, sınırlı ayni haklara ilişkin ve mülkiyet hakkını sınırlayan işlemleri yapma, akitsiz tapu işlemlerini yapma ve tapu siciline tescil etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tapu Teknisyeni Görevleri
– İş yerine gelen talep sahiplerinin başvurularını alır,
– Resmi yazışmaları hazırlar,
– Her türlü akitli tapu işlemlerini yapar,
– Her türlü akitsiz tapu işlemlerini yapar,
– Her türlü resmi yazışmalı tapu işlemlerini yapar,
– Arşivleme işlemlerini yapar,
– Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) paket programını kullanmasını bilir,
– Tapu kütüğüne tescil işlemi yapar,

Tapu Teknisyeni Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS),
– Tapu kütüğü,
– Yevmiye defteri,
– Matbu evraklar,
– Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tapu Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Büro ortamında çalışmaktan hoşlanan,
– Resmi işyeri kurallarına uyan,
– Sabırlı, hoşgörülü ve dikkatli olan,
– Planlı ve düzenli olan,
– Meslek ahlakına sahip olan,
– Kendini yenileyebilen, bireyler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tapu Teknisyenleri, görevlerini kapalı büro ortamında yürütürler. Tapu sicil müdürlüklerinde çalışırlar. Talep sahipleriyle karşılıklı iletişim içinde çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanları; Tapu Sicil Müdürlükleri, Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri, Tapu Kadastro

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Kamu kurumuna giriş için gerekli şartları sağladıklarında tapu ile ilgili kurumlarda çalışarak devlet memuru statüsünde yer alırlar. Devletin belirlediği ücreti alırlar.

Özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret yaklaşık asgari ücrettir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.