Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmeni Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil dokuma ve örgü ile ilgili eğitim veren kişidir

Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmeni Görevleri
Tekstil-dokuma ve örgü ile ilgili, hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Tekstil-dokuma ve örgü öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ve işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır.
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmeni Kullandığı Araç ve Gereçler
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
– Çeşitli bitkisel ve kimyasal lifler, pamuk, keten, kenevir, yün, ipek.
– Tekstil alanı ile ilgili araç-gereçler

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tekstil-dokuma ve örgü öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Tekstil-dokuma ve örgü öğretmeni olmak isteyenlerin;
– El becerisi ve estetik görüş sahibi,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli
– Girişimci kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tekstil-dokuma ve örgü öğretmeni, sınıfta, atölyede, laboratuarda ve işletmelerde görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı lif tozu yüklü ve oldukça gürültülüdür.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince Genel Kültür
Dersleri, Meslek Dersleri ve Mesleki Formasyon Dersleri dersleri alırlar. Ayrıca eğitim sırasında okullarda ve işletmelerde uygulama çalışmaları da yapmaktadırlar

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, kız meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi vb. okullarda El Sanatları Teknolojisi, Tekstil, Trikotaj alanlarında görev yapmaktadırlar
– Özel sektörde teknik eleman veya yönetici olarak da çalışabilirler
– İsteyenler kendi işlerini kurabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Öğrenciler eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir.

Tekstil dokuma ve örgü öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptir.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.