Tekstil Tasarım Teknisyeni Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Tekstil Tasarım Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Tekstil Tasarım Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Kumaşı dokuma, renklendirme ve baskı yoluyla desenlendiren kişidir.

Tekstil Tasarım Teknisyeni Görevleri
– Desenlenecek kumaşın analizini yapar,
– Örnek dokuma tezgahlarında temel örgüleri kullanarak kumaş örnekleri hazırlar,
– Desen çizme yöntemlerini kullanarak desenler çizer,
– Bilgisayar desteğinde tasarım yapar ve hazır programları geliştirir,
– Desenin negatifini ve şablonunu hazırlar,
– Değişik baskı tekniklerini uygular,
– Yaptığı tasarım doğrultusunda renkleri seçer,
– Örnek kumaştan seri üretime geçişi sağlar.

Tekstil Tasarım Teknisyeni Kullandığı Araç ve Gereçler
Dokuma için;
– Desen hazırlama: Kareli desen kağıdı, çeşitli renkli kalemler ve dokuma tasarım bilgisayar programı.
– Numune dokuma: Numune dokuma tezgahı, çeşitli iplikler.
Baskı için;
– Negatif film hazırlama: Desen, asetat kağıdı, çini mürekkebi, rapido ve tarama ucu, ışıklı masa, cetvel, milimetrik kağıt.
– Şablon hazırlama: Gaze bezi, çerçeve germe masası, lak, film kontak makinası.
– Numune baskı hazırlama: Baskı masası, baskı şablonu, boya ve pat, fikye makinası.
Örnek tasarım için;
– Baskı masası, tekstil boyaları, tekstil bilgisayarı, ütü.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tekstil Tasarım Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– Estetik görüş, tasarım ve çizim yeteneklerine sahip,
– Birbirlerine yakın renkleri ayırt edebilen,
– El becerisi olan,
– Boya maddelerine alerjisi olmayan, kimseler olmaları gerekir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tekstil Tasarım Teknisyenleri tekstil dokuma ve baskı fabrikalarında, atölyelerinde, moda evlerinde, tasarım atölyelerinde çalışırlar. Çalışırken tekstil mühendisleri tekstil teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Henüz ülkemizde kısa bir geçmişi olan tekstil tasarım bölümünden mezun olan kişiler, sanayide ara eleman açığı fazla olduğundan; dokuma teknolojisi, kumaş yapısı, konfeksiyon ürünleri tasarımı gibi konularda bilgi ve beceri sahibi kişiler olarak basma veya dokuma fabrikaları ile tekstil dokuma atölyelerinde istihdam edilmektedirler. İsteyenler kendi işyerlerini de açabilirler.

Ülkemizde tekstil sanayii teknolojik değişimlerle hızlı bir şekilde gelişmektedir. İnsanın temel ihtiyaçlarından biri olan “giyinmek” günümüzde artık bu anlamının çok ötesinde bir yerdedir.

Giysileri: çeşitli desende, modelde dokunmuş kumaşlar ve türlü aksesuarlarla zenginleştiren modacılar; tasarımcılarca hazırlanan bu örneklere her zaman ihtiyaç duyacaklardır.

Gerek tekstilcileri, gerek stilist ve modacıları birbirinden ayrı düşünmemek gerekmektedir. Hepsi de toplumun ihtiyaç ve isteklerine göre ürün hazırlayıp sunmaktadırlar.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonrası kazanç ise çalışılan yer ve tecrübeye bağlı olarak değişiklikler göstermektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.