Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Tıbbi görüntüleme sistemlerine ait cihazların kurulum, bakım, onarım, kalibrasyonunu yapan, tıbbi görüntüleme cihazlarının amacına uygun ve doğru kullanımı konusunda sağlık personeline eğitim veren nitelikli meslek elemanıdır.

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni Görevleri
– Malzeme araştırması ve teminini yapar,
– Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapar,
– Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapar,
– Hastane veri ağ bağlantılarını kontrol eder ve tanımlamalarını yapar,
– Teknik şartnameyi hazırlar,
– Cihaz teslim alma prosedürlerini gerçekleştirir,
– Tıbbi görüntüleme cihazlarının kurulumunu, sökümünü ve naklini yapar,
– Tıbbi görüntüleme cihazlarında arıza tespiti yapar,
– Tıbbi görüntüleme cihazların arızasını giderir,
– Tıbbi görüntüleme cihazlarına periyodik bakım yapar,
– İsteğe bağlı yeni düzenleme (modifikasyon) yapar,
– Tıbbi görüntüleme cihazlarına kalibrasyon yapar,
– Kullanıcıya cihaz hakkında genel ve teknik bilgi verir,

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni Kullandığı Araç ve Gereçler
– Elektronik ve Mekanik Ölçme ve Test Aletleri,
– Kalibrasyon Setleri, Dozimetreler,
– Kişisel dozimetreler( Maruz kalınan radyasyonun ölçülmesi ve raporlanmasını sağlar )
– Isı, Elektromanyetik Yoğunluk Ölçerler,
– MR Uyumlu El Aletleri,
– Mikrobiyolojik Risklere Karşı Koruyucu Malzemeler(Gözlük, Eldiven, Önlük vb.)
– Teknik Şartnameler, Servis El Kitapları,
– Cihaz Standartları ve Kataloglar
– Cihazlara Özgü Sarf Malzemeler
– Tıbbi Cihaz Simülatörleri, Mass Metre, X-Ray Kalibratörü
– Kumpas, Maşa, Makas,
– Görüntüleyici Fantomlar
– Koruyucu Gözlük, Kurşun Yelek,
– Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Cihazları,
– Nem, Devir, Basınç ve Kuvvet Ölçerler,
– El Takımları, Anahtar Takımı,
– Mikrometre, Multimetre, Frekansmetre
– Dijital Hassas Terazi,
– Temizlik Araç-Gereçleri,
– Vakum Motoru, Şua Test Cihazı,

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Sayısal ve fen bilimleri yeteneğine sahip,
– Mekanik yeteneğe sahip,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Sorumluluk sahibi, tertipli ve düzenli çalışabilen,
– Yeteneklerini geliştirmeye açık,
– Çizim yeteneği olan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Yabancı dil bilgisine sahip,
– İşbirliği içinde çalışabilen,
– Seyahat engeli olmayan (Satış ofislerinde çalışanlar için),
– Esnek koşullarına uyumlu,
– Mikrobiyolojik risklere karşı tedbirli davranabilen, kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyenleri, genellikle tıbbi cihazların bulunduğu kapalı alanlarda çalışırlar. Ayrıca cihazların satışını yapan firmada çalışıyorlar ise teknik atölyede veya satış ofisinde çalışabilir. Meslekleri gereği farklı şehirlere seyahat edebilirler.

Tıbbi görüntüleme cihazlarının ortaya çıkardığı radyasyon, radyoaktivite, elektromanyetik alan, mikrobiyolojik risk tehlikelerine karşı koruyucu malzeme ve bariyerleri kullanmalıdırlar. Acil durumlar için hastane ve firmalarda çalışan meslek mensupları gece nöbeti de tutabilir.

Çalışırken mühendisler, teknikerler, operatörler sağlık personeli, hasta ve hasta yakını, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler. Mikrobiyolojik risklere karşı düzenli olarak sağlık kontrollerini, koruyucu aşılarını yaptırmak zorundadırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir. Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, iş

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bu bölümden mezun olanlar; Biyomedikal Cihaz Üretim Firmaları, Biyomedikal Cihaz İthalatçıları, Biyomedikal Teknik Servis Firmaları, Kalibrasyon Laboratuarları, Laboratuar ve Görüntüleme Merkezlerinde, Özel veya Devlet Hastanelerinin Biyomedikal Ünitelerinde, Özel veya Devlet Hastanelerinin Radyoloji Servislerindeki teknik birimlerde, Özel veya Devlet Hastanelerinin Nükleer Tıp bölümlerindeki Teknik Birimlerde iş bulabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu olmamaktadır.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonrası elde edilebilecek kazanç asgari ücretin 1-4 katı olabilmektedir. Özel sektörde çalışanların ücretleri firmalara göre değişiklik göstermektedir. İş deneyimi, yabancı dil, verimlilik gibi kıstaslar ücrette önemli rol oynamaktadır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.