Ticaret ve Yönetim Meslek Elemanı Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Ticaret ve Yönetim Meslek Elemanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Ticaret ve Yönetim Meslek Elemanı Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

İşletmelerde pazarlama, satış, finans yönetimi ve muhasebe alanlarında görev alan kişidir.

Ticaret ve Yönetim Meslek Elemanı Görevleri
Ticaret ve yönetim meslek elemanı;
– Çalıştığı işyerinde ürünlerin tanıtımı ve satışı için projeler geliştirilmesinde işletmeciye yardımcı olur.
– İşlerin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar,
– Ticaret uygulamaları, finansal pazarlar, kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip ederek bilgilerini güncel tutar.
– Her an değişebilen rekabet şartlarında işletmelerin zarar görmemesi için alandaki gelişmeleri çalıştığı kurum/kuruluşa aktarır.

Ticaret ve Yönetim Meslek Elemanı Kullandığı Araç ve Gereçler
Her türlü büro makinesi ve malzemeleri (Bilgisayar, hesap makinesi v.b.)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Ticaret ve yönetim meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Sosyal bilimlere özellikle ekonomi, ticaret ve büro işlerine ilgi duyan,
– Girişimci,
– Düşüncelerini söz ve yazı ile etkin olarak aktarabilen, ifade edebilen,
– İnsan ilişkilerinde başarılı, işbirliğine açık, ikna yeteneği olan,
– Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu,
– Yaratıcı kimseler olmaları gerekmektedir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Ticaret ve yönetim meslek elemanları genellikle kapalı ve temiz, büro ortamında, masa başında çalışırlar. Zaman zaman iş takibi için seyahat etmeleri gerekebilir. Diğer çalışanlarla ve müşterilerle iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 1 yıl hazırlık olmak üzere toplam 3 yıldır. İngilizce düzeyi iyi olanlar yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde hazırlık programını atlayabilirler.

Eğitim süresince; mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca ikinci sınıfta büyük kuruluşlara örgütsel yapıları hakkında bilgi edinilmek amacıyla yapılan teknik geziler derslerin önemli bir parçasıdır.

Öğrenciler birinci sınıf ile ikinci sınıf arasında yaz döneminde iş yaşamı ile tanışma, iş yönetimi, satış ve pazarlama alanlarında staj yaparlar. Staj 45 iş günüdür.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bölüm mezunları, büyük çoğunluğu sanayi sektöründen hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpaze içindeki çeşitli kuruluşlarda görev yapmaktadır.

Bilkent Üniversitesinin mezunlarını izleme sonuçlarına göre mezunların %27’si Bankacılık ve Finans, %18’i hizmet sektörü, %13’ ü Halkla İlişkiler, %13 kendi işini kurmuş, % 8’ i insan kaynakları, diğerleri de çeşitli alanlarda çalışmaktadırlar.

Bu bölüm mezunlarının çalışma alanlarının geniş olması nedeniyle işsizlik gözlenmemektedir. Ancak, yabancı dil ve bilgisayar bilgisine göre iş bulma olanakları değişmektedir

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası
Özel sektörde ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretin 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar. Deneyimi olanlarda bu rakam çok daha fazla olabilmektedir. Kendi işini kuranların ise gelirleri değişmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.