Tifdruk Baskı Operatörü Mesleği Hakkında Bilgiler

0

Tifdruk Baskı Operatörü Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Tifdruk Baskı Operatörü Mesleği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?, Maaşları ne kadar? Kaç para alıyor? Görevleri nelerdir? Mesleğe Giriş Şartları nelerdir?

Hazırlanmış tifdruk baskı silindirlerini makineye bağlayan, baskı ile ilgili ayarları ve baskı çıkış ayarlarını yapan, baskı sürecini kontrol eden, baskı bitiminde makinenin periyodik temizlik ve bakımını yapan, malzeme ve makine bilgisine sahip, tifdruk baskı araç gereç ve ekipmanlarını kullanan kişidir.

Tifdruk Baskı Operatörü Görevleri
– Çalıştığı makine ile ilgili iş akışı planını yapar,
– Baskıya hazırlık yapar,
– Baskı taşıyıcı malzemenin baskı çıkış ayarlarını yapar,
– Baskı ile ilgili ayarları yapar,
– Baskı süresince kontroller yapar,
– Baskı bitimi makineyi temizler,
– İşbaşı eğitimine ilişkin faaliyetlere katılır

Tifdruk Baskı Operatörü Kullandığı Araç ve Gereçler
– Tifdruk baskı makinesi
– Baskı silindiri, lüp (baskı kontrol merceği), barkod okuyucu,
– Spektrofotometre,
– Pantone kataloğu (uluslararası standart renkler)
– Çeşitli renkte mürekkepler ,
– Baskı kontrol masası,
– Çeşitli ebatta ve cinste baskı materyalleri,
– Fortkap (DIN-4) ve kronometre,
– Cetvel, korona kalemi

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tifdruk Baskı Operatörü olmak isteyenlerin
– El ve gözlerini eş güdümlü kullanabilen,
– Renkler ve şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
– Dikkatli, sorumlu,
– Makine ve malzeme ile çalışmaktan hoşlanan,
– Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme özelliğine sahip, kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Matbaaların tifdruk baskı üretim kısmında çalışırlar. Üretim yaparken sürekli baskıyı takip etmek ve hatalara müdahale etmek için baskı makinesinin yanında çalışır.

Üretim aşamasında kullanılan yardımcı malzemeler ve mürekkep baskı bölümlerinde kokulara neden olmaktadır. Ayrıca malzeme satıcıları, müşterilerle görüşmelerde bulunur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Dünyada basım sektörü oldukça hızlı gelişmekte ve alanın her safhasında ağırlığını hissettirmektedir. Ülkemiz de bu gelişmelerden etkilenmiş ve çıkan yeni teknolojiler çok kısa bir zamanda uygulanmaya başlanmıştır. Matbaa alanı hızla gelişen ve değişen bir sektördür. Teknolojideki hızlı gelişim ve değişime paralel olarak matbaa alanı da hızla gelişmekte, eskiden beri kullanılan yöntemler daha verimli hâle gelmektedir.

Bu sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek, uluslararası rekabete ve pazarlara açılan sektör için elzem olmaktadır. Uluslararası rekabette olan sektörün eğitimi, kalifiye eleman ihtiyacı da rekabet şartları yüzünden giderek artmaktadır. Bilginin gelecek kuşaklara aktarılması, çoğaltılması, yayılması matbaacılığın bulunması ile olmuştur.

Kitaplar, dergiler, gazeteler, broşürler, afişler ambalajlar matbaacılık alanının ürettiği ürünlerdir. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanındaki hızlı gelişim matbaacılık sektörünü de olumlu yönde etkilemiştir. Matbaacılık alanında bilgisayar ve otomatik matbaa makineleri kullanmasını bilen nitelikli iş gücüne gereksinim her geçen gün artmaktadır. Matbaacılık; tasarım, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası bölümlerinden oluşmaktadır.

Bilgisayar ve iletişim teknolojileri bu bölümlerin hepsinde çok yoğun olarak kullanılmaktadır. İnsanların kültürel ihtiyacı olan kitap, dergi, gazete vb. basılı ürünlerin oluşturulması ile imalat ve üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu ambalajların üretilmesi, baskısının yapılması matbaacılığın çalışma alanlarıdır.

Matbaa alanı tifdruk baskı dalından mezun olan öğrenciler, kamuya ve özel sektöre ait Tifdruk matbaalarında çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
İlk işe girişte genellikle asgari ücretle başlanılmakta ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmakta, asgari ücretin 2 – 4 katı arasında değişmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.