0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Mevsimlik indirim (Seasonal discount) Nedir? Ne demektir?

0

Mevsimlik indirim (Seasonal discount) Nedir? Ne Demektir?

Mevsimlik indirim (Seasonal discount) Nedir? Ne Demektir?, Düşük talep dönemlerinde gündeme getirilen fiyat indirimidir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Mevsimlik indirim (Seasonal discount) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Düşük talep dönemlerinde gündeme getirilen fiyat indirimidir.

Mevsimlik indirim (Seasonal discount) sözlük anlamı Düşük talep dönemlerinde gündeme getirilen fiyat indirimidir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ürün müdürü (Product manager) Belirli bir ürünün pazara sunulmasına kadar geçen evrelerdeki aktiviteleri ve çalışanları yöneten kişi.

Cross Docking Türkçe?deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Hedef Pazar (Target market) Bir perakende işletmesinin kendi perakende karması için hedeflediği müşteri grubu.

Marka imajı (Brand image) Markanın genel algılanması. Marka hakkındaki bilgilerden ve geçmiş deneyimlerden oluşan markanın genel görünümünü ifade eden inançlar dizisi.

Olgunluk aşaması (Maturity stage) Ürünün yaşam evrelerinden ürün satışlarındaki artışın durduğu, kararlı kaldığı ve giderek azalmaya başladığı dönem.

Fiyat sabitleme (Price fixing) Bir ürün için perakende satış fiyatlarını ortak belirleme konusunda bir dağıtım kanalının üyeleri arasında varılan (gizli) anlaşmadır. Yasal ve etik olmayan bir uygulamadır.

Reklâm Kampanyası (Advertising Campaign) Reklam planının hazırlanması ve bütçelenmesi, üretimi, uygulanma ve denetimidir.

SWOT analizi (SWOT Analysis) Bir organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin ve karşılaştığı fırsatların ve tehlikelerin sistematik değerlendirilmesi. KEFE Kuvvetli-Eksik-Fırsatlar-Engeller

Teklif Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.

Kooperatif reklâm (Cooperative advertising) Bir tedarikçi tarafından kendi ürünlerinin promosyonunun maliyetinin tümünü veya bir kısmını karşılamayı kabul ederek yürütülen tanıtım programıdır.

Düşey pazarlama sistemi (Vertical marketing systems) Dağıtım kanalı boyunca maliyet tasarrufları sağlamak ve en yüksek düzeyde etki yaratmak amacıyla tasarlanan, merkezi olarak koordine edilen ve profesyonelce yönetilen pazarlama kanalları sistemidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.