0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Mevsimlik mal (Seasonal goods) Nedir? Ne demektir?

0

Mevsimlik mal (Seasonal goods) Nedir? Ne Demektir?

Mevsimlik mal (Seasonal goods) Nedir? Ne Demektir?, Satışları yılın içinde bulunulan dönemine bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösteren mallar.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Mevsimlik mal (Seasonal goods) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Satışları yılın içinde bulunulan dönemine bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösteren mallar.

Mevsimlik mal (Seasonal goods) sözlük anlamı Satışları yılın içinde bulunulan dönemine bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösteren mallar.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Kooperatif reklâm (Cooperative advertising) Bir tedarikçi tarafından kendi ürünlerinin promosyonunun maliyetinin tümünü veya bir kısmını karşılamayı kabul ederek yürütülen tanıtım programıdır.

Maliyete dayalı yöntem (Cost oriented method) Malin maliyetine sabit bir yüzde ekleyerek perakende satış fiyatını belirleme yöntemidir. Maliyet artı fiyatlandırma olarak da bilinir.

Satın Alma Bir ürünün(malın) ya da hizmetin istenilen kalite, zaman, miktar, fiyat ve teslimat kriterleri göz önünde bulundurularak satın alınması (tedarik edilmesi) işlemine satın-alma denilmektedir. Tedarikçilerden mümkün olan en düşük ücretle temin edilmesine satın-alma denilmektedir.

Yaşam tarzı perakendeciliği (Life style retailing) Müşterilerin yaşama tarzlarına dayalı olarak geliştirilen perakende formatı.

Yenilik (Innovation) Fiziksel, işlevsel özellikleri daha önce bilinmeyen, ekonomik değeri olan bir ürün ya da hizmeti ortaya çıkarma süreci

Özel markalama (Private branding) Toptancı veya perakendeci firmanın adı altında satılmak üzere üretilen ürünlerdir.

Kupon (Coupon) Mağazadan satınalımlarda belirli ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt.

Farklılaştırma (Diversification) Henüz hizmet götürülmemiş bir pazar dilimine yönelik olarak tümüyle yeni bir perakende formatının geliştirilmesini içeren bir stratejik yatırım fırsatı.

Esnek talep (Elastic demand) Fiyatlardaki belirli bir oranda düşüşün talep edilen miktarda çok daha büyük oranda bir artışa yol açtığı ve dolayısıyla satış gelirlerini önemli oranda artırdığı durumlar

Jenerik ürün (Generic product) Yalnızca genel ürün sınıfı ile isimlendirilen ürünler.

Ödeme hesapları (Accounts payable) Stokta bulunan mallar nedeniyle tedarikçilere borçlu olunan paranın miktarı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.