Miktar iskontosu (Quantitiy discount) Nedir? Ne demektir?

0

Miktar iskontosu (Quantitiy discount) Nedir? Ne Demektir?

Miktar iskontosu (Quantitiy discount) Nedir? Ne Demektir?, Büyük sipariş miktarlarında birim fiyatlarda yapılan indirimdir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Miktar iskontosu (Quantitiy discount) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Büyük sipariş miktarlarında birim fiyatlarda yapılan indirimdir.

Miktar iskontosu (Quantitiy discount) sözlük anlamı Büyük sipariş miktarlarında birim fiyatlarda yapılan indirimdir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yuppies Şehirli genç profesyoneller.

Gizli müşteri (Mystery shopper) Müşteri memnuniyetini, satış standartlarını ve hizmet anlayışını denetlemek amacıyla çoğunlukla bağımsız kuruluşlar veya danışmanlar tarafından yürütülen bir değerlendirme ve iyileştirme çalışmasıdır

Kapatma (Closing) Satın alma sürecinde bir müşteri adayından satın alma kararının ve sözünün alındığı an. Satışın gerçekleştirilmesi.

Moda (Fashion) Tipik olarak bir veya birkaç sezon boyunca satılan ticari mal kategorisidir. Satışlar bir sezondan diğerine çok büyük değişimler gösterebilir.

Fiziki dağıtım fonksiyonu (Physical distribution function) Dağıtım kanalının kendisinden beklenen görevlerini yerine getirebilmesi için malların fizik olarak üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar akışını gerçekleştirmesidir.

Marka Yöneticisi (Brand manager) Firmanın mal veya hizmet stratejisinde yaratıcılığı, liderliği, raf-vitrin ve pazar bölümlerinin her birindeki egemenliğini sağlamak ve yönetimindeki markanın tutundurma stratejisini oluşturmakla görevlidir.

Fikir liderleri (Opinion leaders) Belirli bir konu hakkında bilgiye ve uzmanlığa sahip olduğu kabul edilen ve fikirleri, tutumları, tercihleri ve eylemleri başkalarını etkileyen kişiler.

Yoğunluk – yığılma (Congestion) İnsanların ya da araçların sayısının belirli bir yerde sıkışıklık oluşturacak düzeyde artması.

Ödeme hesapları (Accounts payable) Stokta bulunan mallar nedeniyle tedarikçilere borçlu olunan paranın miktarı.

Dönüştürme fonksiyonu (Transactional function) Dağıtım kanalının tedariklediği mallar üzerinde yer, zaman, miktar, çeşit ve mülkiyet faydalarının kazandırılmasına hizmet eden faaliyetlerin tümüdür.

Prestij fiyatlandırma (Prestige pricing) Müşterilerin çok düşük olduğunu düşündükleri fiyatlarda satılan malları ve hizmetleri satınalmayacakları varsayımına dayanan bir fiyatlandırma sistemi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.