ADublaj duvarı Nedir? Ne Demektir?

0

ADublaj duvarı Ne Demek

ADublaj duvarı nedir? ADublaj duvarı ne demek, ne anlama gelmektedir? Mimari Terimler Sözlüğü ADublaj duvarı hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

ADublaj duvarı Bir duvar sisteminde daha iyi bir görünüş yada ısı yalıtımı sağlamak üzere yapılan ikincil duvar

Mimari Terimler Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Mimari Terimler Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Gabarit Sayfa maketi hazırlamak için basılmış kağıt, mizanpaj kağıdı, plan kağıdı.

APayanda Düşey bir taşıyıcı,örneğin bir duvarı güçlendirmek için eğik olarak verilen destek

Akma dayanımı Basınç örneğinin yapıldığı gerecin standardında belirtilmiş miktarda kalıcı bir kısalma göstermeye başladığı andaki gerilme

Bitümlü Malzeme Bilumum asfalt ve yol katranlarının tamamını kapsayan geniş anlamlı malzemedir.

Panjur Bir çerçeve içine yerleştirilmiş hareketli yada sabit yatay şeritlerden oluşan ve pencere dışına takılan kanat. Panjur gereğine göre güneşi ve rüzgarı önlemeye, ışığı düzenlemeye yaradığı gibi güvenlik amaçlıda kullanışlıdır

Yelpaze Kırma çatı saçaklarının köşelerindeki mertekleri damlalık aşığına bağlaya bilmek için kazayağı şeklinde yerleştirerek yapılan düzen. Eski Türk yapılarının bir özelliği olan bu düzen, çıkmalı ahşap döşemelerde de kullanılmıştır

Coprocessor Merkezi işlem birimine eklenerek özel fonksiyonların bu birimin tek başına yaptığından daha iyi yapmasını sağlayan ek işlemci. Sıklıkla matematik fonksiyonları yerine getirilmesinde kullanılırlar.

Buhar Kürü Prefabrike beton üretiminde betonun kısa sürede mukavemet kazanması için uygulanan yöntem. Bu amaçla doygun buhar kullanılmalı ve beton sıcaklığı belli bir düzeyi aşmamalıdır. Relatif rutubet % 95 den yüksek olmalıdır. Buhar ile beton kuru soğuk havalarda dökülen betonlann don etkisinden zarar görmesini önlemekamacıyla da kullanılır.

Karşılaştımalı Keşif Bir tasarım bileşeninin bir alternatif ile değiştirilmesi açısından karşılıklı maliyet ve riskleri ortaya koyan analiz. Bu analiz hem parasal, hem de fonksiyonel değerler açısından yapılır.

Ozalit Aydınger kağıdı gibi saydam kağıtlara çizilmiş resimleri ışıklı kopya yoluyla duyarlı kağıtlara aktararak çoğaltma işi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.