Akma Nedir? Ne Demektir?

0

Akma Ne Demek

Akma nedir? Akma ne demek, ne anlama gelmektedir? Mimari Terimler Sözlüğü Akma hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Akma Bir gerece uygulanan gerilme sabit kaldığı halde şekil değiştirmenin artması

Mimari Terimler Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Mimari Terimler Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Şantiye binası İşlerin yürütülebilmesi için yapı yerinde kurulan geçici bin

Karakteristik dayanım Bakınız betonun karakteristik dayanımı

Çiçeklenme Beton boşlukları içinde bulunan suyun, kapiler boşluklar arasından hareket ederek beton yüzeyine ulaşması ve orada buharlaşarak içinde bulunan tuzların kristal halinde yüzeyde toplanmasıdır.Beyaz renkteki leke ve akıntılardır. Yüzeye çıkmasıyla bunların daha önce betonda işgal ettikleri yerlerin boşluk olarak kalmasına neden olması dolayısıyla, dayanıklılık açısından da önem arzeder. Boşluk suyu içinde bulunan kalsiyum hidroksit yüzeyde hava içinde bulunan karbon dioksit ile birleşerek kalsiyum karbonat oluşturur. Bunun sonucu olarak yüzeyde beyaz -gri renkli tuzların oluşturduğu çiçeklenme denilen olay meydana gelir.

Pigmentler Mürekkebe renk veren maddelerdir. Basılan mürekkep filminin transparan veya örtücü oluşunu, ışık ve kimyasal maddelere dayanıklılık derecesini tayin eder. Bu nedenle mürekkebin en önemli bir parçasıdır.

Kagir Taş ve tuğladan yapılmış olan

Normal Agrega EN 1097-6′ya uygun olarak tayin edilen etüv kurusu tane birim hacim kütlesi 2000 kg/m3 – 3000 kg/m3 arasında olan agrega.

Derin Temeller Sağlam zeminin çok derinlerde olması durumunda; hem taşıma gücü fazla olan zemin tabakalarından yararlanmak hemde zemin içerisinde kullanılabilir hacimler oluşturmak amacıyla yapılır.

Control System Denetleme dizgesi; arzulan sonucu elde etmek için farklı değişkenlerin değerlerini öngörülen sınırlar içinde tutan sistem

Actuator Bir kapalı çevrimli kontrol sisteminde, kontrol sinyalini kontrol cihazı ile eyleme dönüştüren nihai kontrol elemanı

ELEKTROSTATİK Durgun (hareketsiz) elektrik yükleri.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.