Çatı örtüsü Nedir? Ne Demektir?

0

Çatı örtüsü Ne Demek

Çatı örtüsü nedir? Çatı örtüsü ne demek, ne anlama gelmektedir? Mimari Terimler Sözlüğü Çatı örtüsü hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Çatı örtüsü Çatının üstüne gelen ve yapıyı yağmur, kar, rüzgar ve güneş ışınları gibi etkenlerden korumak üzere, bu işlere elverişli gereçlerle yapılmış tabak

Mimari Terimler Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Mimari Terimler Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Malzeme Gereç

Mahya tahtası Mahya aşığı konmayan bir ahşap çatıda mertek uçlarını tutturmak için kullanılan ve mahya boyunca giden yassı ağaç

Artezyen Kuyu Toprağı delerek açılan ve suyu yükseğe fışkıran kuyu. Yeryüzüne kendiliğinden fışkıran kuyu. (İki geçirimsiz tabaka arasında bulunan ve bunların ara uzaklığından daha büyük bir basınç yüküne, malik olan kuyu. Eğer üstteki geçirimsiz tabaka sondaj ile delinirse alttan basınç tesiri ile su dışarıya fışkırır.)

İş Sözleşme evrakına göre işçi, malzeme ve ekipman gerektiren her türlü inşaat.

Bölge Katsayısı T.M.M.O.B. İnşaat Mühendisleri Odası Şube ve temsilciliklerinde en az ücret bedeli hesabında uygulanacak; bölge kriterlerine göre kabul edilen katsayı.

Nervürlü döşemeler Nervürlü döşeme [( Döşeme açıklıklan büyüdükçe plak kalınlığı da artacağından aralıkları en az 70 cm olan kirişli döşemeler yapmak zarureti ortaya çıkar. Bu lür döşemelere dişli döşemeler denir.Dişli döşemelerde serbest açıklık en çok 70 cm diş genişliği en az 10 cm plak kalınlığı ise S cm den deprem bölgelerinde 7 cm den büyük olmalıdır.) (Dişler arasının boş bırakılmasından ileri gelen önemli hafiflik bu döşemelerin statik üstün tara fidir. Dolgu bloklarının statik etkisi yoktur.

Barometre Yol inşaatlarında yükseklik ve rakım (denizden yükseklik) tayini.

Özgül ağırlık Boşluksuz birim hacmin ağırlığı.

Alın duvarı Bir beşik çatıda damlalık aşığının yanında giden duvar parçası,kalkan duvar

Çok sert kaya zeminler Fazla miktarda patlayıc madde kullanarak atılan, kırıcı tabancayla parçalanıp sökülen ayrışmamış granit vb. bazalt, porfir, kuvarst, 0,400m³ ten iri aynı cins blok taşlar vb. zeminlerdir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.