Eliböğründe Nedir? Ne Demektir?

0

Eliböğründe Ne Demek

Eliböğründe nedir? Eliböğründe ne demek, ne anlama gelmektedir? Mimari Terimler Sözlüğü Eliböğründe hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Eliböğründe Eski ahşap evlerde çıkmaların altına aralıklı olarak konulan eğrisel ahşap göğüslemelerden her biri

Mimari Terimler Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Mimari Terimler Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
ANarinlik Mesnetlenme durumuna bağlı olarak bir çubuğun kesiti ile uzunluğu arasındaki ilişki

Asansör İnsan yüklerini yüksek yerlere çıkarıp indiren makineli kabin. Yük asansörü: Yük taşımakta kullanılan asansör.

ELEKTROSTATİK Durgun (hareketsiz) elektrik yükleri.

Etkili Boy Etkili boy, bir elamanın iki büküm noktası (moment sıfır noktası) arasında kalan uzaklıktır.

Geçirgenlik Bakınız geçirimlilik.

Pencere eteği Pencerelerin altında bulunan denizlikten döşemeye kadar olan sağır bölüm

Devlet İşletmeleri Mülkiyeti devlete ait olan işletmelerdir. Doğrudan ya da dolaylı olarak devlet tarafından yönetilirler.

Üstten kirişli radye temel Kirişler, radye temelin üzerine oturtulur. Ancak, bodrum döşemesinin düz olması istendiğinde; kiriş aralıkları, kiriş yüksekliğinde cürüf, perlit vb. doldurularak üzerine, düz döşeme yapılır.

Avadanlık Dülger, neccar, marangoz, kurşuncu… gibi İnşaat işçilerinin kullandıkları aletlerin takımı.

Bağlayıcı Asfalt, harç , beton gibi kompozit malzemelerin matriksini oluşturan malzemeler.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.