0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gizli oluk Nedir? Ne Demektir?

0

Gizli oluk Ne Demek

Gizli oluk nedir? Gizli oluk ne demek, ne anlama gelmektedir? Mimari Terimler Sözlüğü Gizli oluk hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Gizli oluk Cephede görülmemesi için çatıda bir korkuluk duvarı arkasına gizlenmiş oluk,gizli dere

Mimari Terimler Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Mimari Terimler Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Gabari Yapılacak bir binanın belediyece ön görülen azami yüksekliği

Betonda Yorulma Betonun basınç dayanımın belli bir yüzdesi ile tekrarlı yüklenmesi sonrasında daha düşük bir dayanımda kırılması hali.

Yapısal Risk (Inherent Risk) Mevcut kontroller ve tedbirler olmaksızın veya dışarıda tutulduğunda kamu idarelerinin mevcut yapısından veya faaliyetin doğasından kaynaklanan risktir. İdarelerin yapısal risk düzeylerinin belirlenmesi çalışmaları, yapısal risk kriterlerinin (unsurlarının) tanımlanması ve ölçülmesi aşamalarından oluşur. İdareler, kendi faaliyet alanlarına uygun risk kriterleri modelini oluşturmalıdır. Ancak, oluşturulacak modelde yapısal risk kriterlerinin sayısının fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Denetim alanlarına yönelik yapısal risk kriterleri tanımlandıktan sonra, denetim alanlarının bu risk kriterleri karşısındaki durumu değerlendirilmek suretiyle yapısal risk düzeyleri belirlenir. (Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi)

Davlumbaz Ocakların üzerine maden,cam,beton vb. malzeme ile yapılan, duman ve kokuları toplayarak bacaya sevk eden eteklik

Anlaşma Yılı Anlaşmanın kapsadığı işin keşfinin hazırlandığı ve dolayısıyla anlaşmanın imzalandığı yıl. (Yıl sonunda yapılan ihalelerde anlaşma yeni yılda imzalansa dahi keşfin hazırlandığı yılın birim fiyatları anlaşma yılıdır.)

Alt Geçit Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapı.

Beton Pompa Operatörü Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mobil ve yer (sabit) beton pompa makinelerini, beton dökümüne hazırlama, beton dökme ve döküm sonrası bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Amplifier Yükseltici. Giriş sinyalininkinden başka bir kaynaktan güç alarak giriş sinyalinin temel özelliklerinin büyük çaplı benzerini çıkış olarak üreten cihaz.

ATMOSFER BASINCI Deniz seviyesinde bir metrekare yüzeye etkiyen 101300 N?luk kuvvet.

Coulomb Elektrik yükünün ölçü birimi.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.