Granülometri Nedir? Ne Demektir?

0

Granülometri Ne Demek

Granülometri nedir? Granülometri ne demek, ne anlama gelmektedir? Mimari Terimler Sözlüğü Granülometri hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Granülometri Beton veya harçta taneli gereçlerin boyut bakımından bileşimi, granülometrik bileşim.Granülometrik bileşimin saptanmasıyla, boyutları çeşitli sınırlar arasında bulunan tanelerin karışımın içinde hangi miktarlarda bulunduğu anlaşılır

Mimari Terimler Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Mimari Terimler Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Ürün Üniforma Bir kimsenin, tasarımı gördükten sonra hatırlamasını sağlayan, ambalajın en anahtar grafikleridir. Bir ambalajın üzerindeki görsel tasarım unsurları. Örneğin bir kolonya kutusu üzerinde baskı olmasa da o kolonya şişesini taşır. Baskılı kısım ürünün üniformasıdır.

Risk Yönetimi (Risk Management) Potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası zararlarının etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar vermeyi sağlayan yönetim sürecidir. (İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

Şahmerdan Ağır çekiç. Toprağa iri kazık çakmaya yarayan çok ağır bir çeşit tokmak

Günlük İş Kartı Üretimin planlanması için ” Günlük İş Kartı ” düzenlenir. Bu kartta hangi işin hangi makinede ve ne kadar sürede yapılacağı ayrıntıları ile belirlenir. Böylece hem matbaa daki işlerin düzenli bir şekilde çıkması sağlanır, hem de personelin daha verimli çalışması sağlanır.

Beton Katkı Maddeleri Çimento, agrega ve suyun dışında betonun taze veya sertleşmiş haldeki özelliklerin istenen şekilde değiştirmek Uzerc, kanştırma işleminden hemen önce veya karıştırma sırasında betona katılan maddelerin sürelerim kısaltan ve betonun daha çabuk dayanım kazanmasını saplayan katkı.

Alt Geçit Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapı.

Akarsu Toplama alanına düşen yağış sulannın bu alan içinde veya başka bir alandan beslenen kaynak suların sürüklediği maddeleri, daha büyük bir akarsuya göl veya denizlere ileten kendine ait yatakta akan su.

Platform Yolun banket dış sınırları arasında kalan yüzeydir.

CNC Computer Numerical Control; Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile hareket kontrolü.

Diktraksiyon Oyalayıcı, eğlendirici, dinlendirici yazılar.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.