İmar yönetmeliği Nedir? Ne Demektir?

0

İmar yönetmeliği Ne Demek

İmar yönetmeliği nedir? İmar yönetmeliği ne demek, ne anlama gelmektedir? Mimari Terimler Sözlüğü İmar yönetmeliği hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

İmar yönetmeliği İmar yasasının tamamlayıcısı olarak hazırlanıp kentin belediye meclisince onaylandıktan sonra yürürlüğe giren yapı düzeni yönetmeliği

Mimari Terimler Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Mimari Terimler Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Komandit Şirketler Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan ortaklık alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlanmış olan ortaklığa denir.

Madalyon Çerçeveli küçük yazı, resmin bir köşesine konulan küçük resim.

Makine Ustaları Firmanın üretim makinelerini çalıştırmakla görevlidir. İşletme müdürü, üretim sorumlusu ve bağlı oldukları birimin başustasından görev ve yetki alırlar.

ARadye temel Yapının zemine oturduğu yüzeyi bir döşeme gibi boydan boya kaplayan çoğu betonarme temel

Kil Aslı alüminyum silikatı [ Al2(SiO2)3] olan geçirimsiz, ince taneli bir toprak. Kil, kuruduğu zaman büzülen, ıslandığında hacmini arttıran ve sıkıştırıldığında suyunu veren plastik bir toptraktır

Kür Malzemesi Betonun üzerine serpilerek betonun içindeki suyun buharlaşmasını engelleyen katkı maddesi.

Alçı Harcı Alçı ve suyun karışımı olan harçtır. (Alçının sertleşme süreci içerisinde kullanılabilecek miktarlarda ve plastik kaplarda, alçı ve suyun karıştırılması suretiyle hazırlanır.)

Denetim Testi(Audit Test)  Denetim kapsamına alınmasına karar verilen hususlarla ilgili olarak idarece var olduğu belirtilen risk yönetimi, yönetim ve iç kontrol süreçlerinin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının süreçler, kayıtlar ve belgeler üzerinden incelenmesidir. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Menfez Köprü teriminde belirtilen maksatlarla inşa edilen madde kapsamı dışında kalan; Açıklığı ne olursa olsun imla altındaki yapılar ile açıklığı 10 metre ve daha küçük olan yapılardır

Bağıl Nem Hava içinde bulunan su buharı kütlesinin,  aynı sıcaklık ve basınçla bulunan doygun hava içinde bulunan su buhan kütlesine oranıdır. Bir havanın bağıl nemi, söz konusu hava içinde bulunan su buharı kısmi basıncı, aynı sıcaklıkta doygun halde bulunan havanın su buharı kısmi basıncına oranlanarak hesaplanır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.