Küllük Nedir? Ne Demektir?

0

Küllük Ne Demek

Küllük nedir? Küllük ne demek, ne anlama gelmektedir? Mimari Terimler Sözlüğü Küllük hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Küllük Soba bacalarının kurumlarını temizlemek için baca deliğinin altına açılan ve içine önü kapaklı sürme bir kutu yerleştirilen delik

Mimari Terimler Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Mimari Terimler Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Cam Yünü Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve yoğunlukta değişik kaplama malzelerİ ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme sağlamaktadır. Sıcağa ve rutubete maruz kalması halinde dahi, boyutlarında bir değişme olmaz. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz, böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilmez.

BUNZEN KISKACI Cam tüp ve deney tüpünü tutmayı sağlayan deney aracı.

Alttan kirişli radye temel Kirişler, hem bodrum döşemesinin düz olması istendiğinde hemde temelin, zemin üzerinde kaymasına engel olmak için radyenin altında düzenlenir.

Akotman Yol döşemesinin her iki yanında döşeme kenarı ile platform kenarları arasında kalan yağış sularının yoldan uzaklaşmasını sağlayan kısımlar veya banket adı verilen vasıta anza durma yeri.

Kutu çerçeve Yüklerin,kolonlar yerine yalnızca betonarme perdelerle taşındığı betonarme sistemi

Yumuşak Küskülük Kazısı Kazmanın sivri ucu ve ara sıra küskü, kama ve tokmak ile kazılabilen toprak, sert kil, yumuşak marn, yumuşak tüfler ve benzerleri ile 0,100 m3 e kadar büyüklükteki her cins moloz taşları.

Birim fiyat listesi Her takvim yılı başında rayiçler tespit edildikten sonra yapılarda bulunan imalatlara ve nakliyeye tabi malzemelerin yükleme-boşaltma ve istifine ait analizler Büyük Fiyat Analizi esaslarına göre hesaplanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunca Birim Fiyat Listesi olarak bastırılır ve dağıtılır.

Denetim Yönetimi Faaliyetleri (Audit Management Activities) İç denetim planlarının ve programlarının hazırlanması, denetim faaliyetlerinin koordinasyonu, denetim raporlarının incelenmesi, denetim izleme faaliyetleri ve bu kapsamdaki idari işlemleri kapsar. (Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi)AAAAADenetlenen (Auditee)BBBBBDenetlenen idarenin herhangi bir çalışanını, birimini, faaliyetini veya sürecini ifade eder. (Uluslararası İç Denetim Standartları)

Kollektif Şirketler Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin sorumluluğu ortak alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan ortaklığa denir.

BAZ Sudaki çözeltisi hidroksil iyonu (OH-) verebilen ve kırmızı turnusolu maviye çeviren madde.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.