0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yığma Nedir? Ne Demektir?

0

Yığma Ne Demek

Yığma nedir? Yığma ne demek, ne anlama gelmektedir? Mimari Terimler Sözlüğü Yığma hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Yığma 1.Taşları yada tuğlaları, taşıyıcı olacak şekilde, üst üste koyup harçla bağlayarak yapılmış,
2.Tahta ve kütüklerle, bindirme yoluyla çivi kullanmadan örülmüş,masif

Mimari Terimler Sözlüğü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Mimari Terimler Sözlüğü yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Betox Çimento esaslı, polimer katkılar içeren gazbeton Örgü harcı Üreten firmanın belirlediği özel ad.

Muhasebe Müdürü Firmanın mali işlerini ve muhasebe kayıtlarını, yasalara ve gereksinimlere uygun tutmakla görevlidir.

Cerax Çimento esaslı polimer katkılı derz dolgu malzemesi üreten firmanın koyduğu özel isim.

Aliyman Yolun proje hattındaki doğrusal kısmı.

Absolute Pressure Geyç basıncı ile atmosfer basıncının toplamı.

Kamu İç Denetim Birim Yönergesi (Public Internal Audit Charter) İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan ve kamu idarelerinde iç denetim biriminin işleyişi ile iç denetçilerin ve üst yöneticilerin iç denetime ilişkin sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri düzenlemek üzere ilgili idarelerce hazırlanacak iç denetim birimi yönergelerinin temel esaslarını belirleyen yönergedir. (Kamu İç Denetim Birim Yönergesi) 

Marj Sayfanın basılmış bölümünün dışında kalan boşluk.

Sertleşmiş Beton Hidratasyon reaksiyonunun ardından katılaşmış durumdaki, belirli seviyede dayanım kazanmış beton.

Karıştırmalı Taşıyıcı Mikser: Genellikle kamyon şasisi üzerine monte edilmiş ve hazırlanmış taze betonu, taşınma süresince homojenliğini bozmadan karıştırmaya uygun ekipman.

Çinko Levha Genellikle 1,00 x 2,00 metre boyutunda haddeden geçmiş yoğunluğu, 7,17-7,20 olan inşaat çatı oluk,boru, çatı eteklerinde kullanılan levha.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.