0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Moda (Fashion) Nedir? Ne demektir?

0

Moda (Fashion) Nedir? Ne Demektir?

Moda (Fashion) Nedir? Ne Demektir?, Tipik olarak bir veya birkaç sezon boyunca satılan ticari mal kategorisidir. Satışlar bir sezondan diğerine çok büyük değişimler gösterebilir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Moda (Fashion) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Tipik olarak bir veya birkaç sezon boyunca satılan ticari mal kategorisidir. Satışlar bir sezondan diğerine çok büyük değişimler gösterebilir.

Moda (Fashion) sözlük anlamı Tipik olarak bir veya birkaç sezon boyunca satılan ticari mal kategorisidir. Satışlar bir sezondan diğerine çok büyük değişimler gösterebilir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Psikolojik ihtiyaçlar (Psychological needs) Müşterilerin satınalmaktan, alışveriş yapmaktan veya bir ürüne sahip olmaktan sağladıkları kişisel tatmin duygusu ile bağlantılı ihtiyaçlar.

Konserve sunuş (Canned presentation) Bütün müşteri adaylarına hiçbir değişiklik yapmadan söylenen ezberlenmiş, standart satış mesajı.

Hedef Pazar (Target market) Bir perakende işletmesinin kendi perakende karması için hedeflediği müşteri grubu.

Y kuşağı (Y Generation) 1977–1998 yılları arasında doğmuş ve bir kuşak olarak ortak davranışlar ve yaşam beklentileri sergileyen insanlar.

Maliyete dayalı yöntem (Cost oriented method) Malin maliyetine sabit bir yüzde ekleyerek perakende satış fiyatını belirleme yöntemidir. Maliyet artı fiyatlandırma olarak da bilinir.

İtiraz (Objection) Bir müşteri adayının bir satınalma kararını vermeye direnç göstermesidir.

Etik (Ethic) Evrensel ahlak anlayışına ve yükümlülüklerine dayalı olarak ortaya konulan ve bir kişinin nasıl davranması gerektiğini gösteren iş yapma kuralları veya sistemi.

Periyodik yeniden sipariş sistemi (Periodic reorderin systems) Stokları gözden geçirme ve eksikleri sipariş verme dönemlerinin sabit kaldığı, fakat sipariş miktarlarının değişebildiği bir stok yönetim sistemi.

Yoğunluk – yığılma (Congestion) İnsanların ya da araçların sayısının belirli bir yerde sıkışıklık oluşturacak düzeyde artması.

Geriye doğru bütünleşme (Backward integration) Bir perakendecinin kendi tedarikçilerinin bir kısmına veya tümüne sahip olması anlamına gelen dikey bütünleşme türü.

Kategori – Yaşam döngüsü (Category life cycle) Bir ürün kategorisinin zaman içindeki satış seyrinin değişmesidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.