0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) Nedir? Ne demektir?

0

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) Nedir? Ne Demektir?

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) Nedir? Ne Demektir?, Müşterinin belirli bir mağazadan satınalma konusunda gösterdiği sadakat.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşterinin belirli bir mağazadan satınalma konusunda gösterdiği sadakat.

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) sözlük anlamı Müşterinin belirli bir mağazadan satınalma konusunda gösterdiği sadakat.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Erken benimseyenler (Early adopters) Kendi sosyal konumlarında yeniliklere öncülük eden ve diğer insanlar için bilgi – tecrübe kaynağı olan insanlardır.

İskonto Liste fiyatları veya değerleri üzerinde satıcı tarafından yapılan indirimlere iskonto denilmektedir. Satın-almayı teşvik ettirmek amacıyla gerçekleştirilirler.

Finanslama Fonksiyonu (finance function) Bu fonksiyon, dağıtım kanalı boyunca ödeme ilişkilerinin düzenlenmesiyle ilgilidir.

Kapsam (Coverage) Bir perakendecinin hedef pazarında bulunan ve belirli bir medya kanalında verilen reklâmın ulaşabileceği potansiyel müşterilerin teorik sayısı.

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) Müşterinin belirli bir mağazadan satınalma konusunda gösterdiği sadakat.

Hizmet (Services) Müşterilere hizmetler sunan perakende kuruluşları, banka, hastane, doktor, eğlence yerleri, okullar gibi, elle tutulamayan, gözle görülemeyen ürünler.

Marka (Brand, Trade Mark) 1- Bir mal veya hizmetin kimliğidir. 2- Bir malı diğerinden (rakiplerinden) ayırmakta, malın yararlarını ve kalitesini sembolize edebilmekte, hatırlanmasına katkıda bulunabilmektedir.3- Bir mal veya hizmeti bütün diğer benzerlerinden ayıran, farklı olarak tanımlayan isim, resim, terim veya semboller.

Rekabetçi reklâm (Competitive advertisements) Belirli bir markanın özelliklerini ve üstünlüklerini öne çıkararak tanıtan ve rekabetçi üstünlük sağlamayı amaçlayan reklamlardır.

Psikolojik ihtiyaçlar (Psychological needs) Müşterilerin satınalmaktan, alışveriş yapmaktan veya bir ürüne sahip olmaktan sağladıkları kişisel tatmin duygusu ile bağlantılı ihtiyaçlar.

Kupon (Coupon) Mağazadan satınalımlarda belirli ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt.

Oportünist (fırsatçı) planlama (Opportunist pricing) Rakiplerden daha düşük fiyat belirleyerek müşteri çekme girişimidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.